Associatie tussen tussen lager MS-risico en blootstelling aan direct zonlicht in jeugd

december 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena

Blootstelling aan zonlicht brengt niet alleen gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een vergrote kans op huidkanker. Het zorgt ook voor de aanmaak van vitamine D. En volgens een recent onderzoek uit San Francisco (Verenigde Staten) hebben mensen die in hun vroege jeugd veel tijd in de buitenlucht hebben doorgebracht een lager risico om op jonge leeftijd MS te ontwikkelen. Medisch vaktijdschrift Neurology besteedde eerder deze maand aandacht aan deze studie.

Hoofdonderzoeker Emmannuelle Waubant erkent dat het lastig is om vast te stellen wat de optimale dosis zonlicht is om het MS risico te verlagen zonder andere gezondheidsrisico’s, zoals dat op huidkanker, te verhogen. De onderzoekers stelden vast dat 1 a 2 uur per dag buiten zijn ideaal was, maar dat ook kinderen die maar een half uur per dag buiten zijn hun risico op MS halveren.

Leefomgeving

Voor het onderzoek werden 332 kinderen en jongeren (leeftijd 3 tot 22 jaar) met MS gevolgd, die gemiddeld 7 maanden geleden gediagnosticeerd waren. Hun data werd vergeleken met die van 534 gezonde mensen van dezelfde leeftijd. Gekeken werd naar het aantal uren die in de buitenlucht werden doorgebracht, maar ook de mate van zonbescherming door kleding of zonnebrandcrème. Daarnaast werd gekeken naar de leefomgeving van de proefpersonen. De deelnemers of hun ouders/verzorgers vulden vragenlijsten in aangaande de hoeveelheid tijd die in de buitenlucht werd doorgebracht op diverse leeftijden.  

Gemeten in de zomer voor de studie begon had 19% van de mensen met MS minder dan een half uur per dag buiten doorgebracht. Bij de proefpersonen die geen MS hadden was dat 6%. En 18% van de patiënten met MS had 1 a 2 uur buiten doorgebracht, vergeleken met 25% van de proefpersonen zonder MS.

Risicofactoren

Na aanpassing voor sekse, rookgedrag en andere risicofactoren voor MS stelden de onderzoekers vast dat de mensen die ’s zomers elke dag 30 tot 60 minuten buiten doorbrachten een 52% lager MS-risico hadden dan mensen die minder dan een half uur per dag buiten kwamen. Bij degenen die 1 a 2 uur per dag buiten waren was het MS-risico zelfs 81% lager. Meer dan 2 uur per dag buiten doorbrengen bracht echter geen verdere verlaging van het risico.

De onderzoekers ontdekten ook dat er een associatie is tussen een lager risico op MS en blootstelling aan direct zonlicht in het eerste levensjaar. En ook de geografische locatie maakt een verschil: mensen die in een zuidelijke streek van de VS opgroeien, waar de zonkracht groter is, hebben een lagere kans om MS te ontwikkelen. Proefpersonen uit Florida hadden 21% minder kans op MS dan mensen uit New York.

Er is wel een voorbehoud te maken bij de studie. Kinderen en hun ouders/verzorgers moesten vragenlijsten invullen waarin ze vertelden hoe veel tijd ze in de buitenlucht doorbrachten, en wat ze deden aan zonbescherming voor voorbijgegane periodes. Het is maar de vraag hoe accuraat de herinneringen van de ondervraagden zijn.

Referentie

Sebastian P, Cherbuin N, Waubant E, et al. Association Between Time Spent Outdoors and Risk of Multiple Sclerosis. Neurology. 2021 Dec 8:10.1212/WNL.0000000000013045. doi: 10.1212/WNL.0000000000013045. Epub ahead of print. PMID: 34880094.