Biosimilar natalizumab blijkt goed alternatief voor referentie natalizumab als behandeling van MS

maart 2023 Kliniek in Praktijk Willem van Altena
Illustration of a nerve cell (neuron) with a damaged myelin sheath (yellow) around its axon.

De voorgestelde biosimilar natalizumab (biosim-NTZ) PB006 is de eerste biosimilar monoklonale antilichaamtherapie die is ontwikkeld voor de behandeling van multiple sclerose (MS). In de fase-3 Antelope-studie werden werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van biosim-NTZ en referentie natalizumab (ref-NTZ) onderling vergeleken bij patiënten met relapsing-remitting MS (RRMS).

Opzet, setting en deelnemers

De Antelope-studie was een fase 3, parallelle groep, gerandomiseerd, actief-gecontroleerd onderzoek, uitgevoerd tussen oktober 2019 en maart 2021, met het laatste patiënt follow-up bezoek op 23 augustus 2021. De studie vond plaats in 48 centra in 7 landen.

Van 531 gescreende patiënten met RRMS in de leeftijd van 18 tot 60 jaar werden er 266 vóór de randomisatie uitgesloten in overeenstemming met de studiecriteria. In aanmerking komende deelnemers hadden 1 of meer gedocumenteerde recidieven in het voorgaande jaar en ofwel 1 of meer gadolinium-verhogende T1-gewogen of 9 of meer T2-gewogen hersenlaesies, Kurtzke Expanded Disability Status Scale score van 0 tot 5,0 (inclusief), en John Cunningham virusindex van 1,5 of minder bij de screening. Eén patiënt trok zijn toestemming in vóór de dosering.

De patiënten werden behandeld met intraveneuze infusies om de 4 weken van biosim-NTZ, 300 mg, of ref-NTZ, 300 mg (1:1 randomisatie), van week 0 tot week 44 (einde studiebezoek: week 48). Op week 24 werd de ref-NTZ-groep opnieuw gerandomiseerd en 30 patiënten werden voor de rest van de studie overgeschakeld op biosim-NTZ.

Het primaire eindpunt was het cumulatieve aantal nieuwe actieve laesies op magnetische resonantiebeeldvorming (nieuwe gadolinium-verhogende T1-gewogen laesies en nieuwe/vergrotende T2-gewogen laesies zonder dubbeltelling) gedurende 24 weken. Aanvullende eindpunten waren verdere parameters voor magnetische-resonantiebeeldvorming, jaarlijks recidiefpercentage en de Kurtzke Expanded Disability Status Scale-score. Beoordelingen van veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit omvatten bijwerkingen, laboratoriumbeoordelingen en positiviteit voor anti-John Cunningham virus antilichamen en antinatalizumab antilichamen.

Resultaten

In totaal 264 deelnemers (gemiddelde leeftijd 36,7 jaar; 162 (61,4%) vrouw) werden behandeld met biosim-NTZ (n=131) of ref-NTZ (n=133). Op week 24 was het modelmatige gemiddelde verschil in cumulatief aantal nieuwe actieve laesies tussen de biosim-NTZ- en ref-NTZ-behandelingsgroepen 0,17 (kleinste kwadratische gemiddelden: biosim-NTZ, 0,34; ref-NTZ, 0,45 ; 95% BI, -0,61 tot 0,94 binnen de vooraf gespecificeerde marges van ±2,1). Er werden geen significante verschillen tussen de behandelingsgroepen waargenomen op secundaire eindpunten van werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid of immunogeniciteit.

Conclusies

Biosim-NTZ evenaarde ref-NTZ in werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit voor patiënten met RRMS in de geteste setting. Deze fase 3-studie ondersteunt de voorgestelde biosim-NTZ als een biosimilar alternatief voor ref-NTZ voor de behandeling van RRMS.

Referentie

Hemmer B, Wiendl H, Roth K, et al. Efficacy and Safety of Proposed Biosimilar Natalizumab (PB006) in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: The Antelope Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2023 Jan 23;80(3):298–307. doi: 10.1001/jamaneurol.2022.5007. Epub ahead of print. PMID: 36689214; PMCID: PMC9871944.