Blootstelling aan trichlooretheen verhoogt mogelijk het risico op de ziekte van Parkinson

mei 2023 Preventie Diede Smeets

Wereldwijd worden miljoenen mensen via de lucht, het water of hun voedsel blootgesteld aan trichlooretheen (TCE). TCE is een oplosmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt in industriële reinigingsproducten. Vanwege de toxiciteit van TCE werd het gebruik van het middel in 2016 door de EU verboden, tenzij een speciale vergunning is toegekend.1 Volgens de EU veroorzaakt TCE onder andere mogelijk kanker, kan het leiden tot ernstige oogirritatie en veroorzaakt het mogelijk genetische defecten.1 Achteraf is gebleken dat het water van Camp Lejeune, waar mariniers van de Verenigde Staten gestationeerd zijn, lange tijd sterk gecontamineerd was met onder andere TCE. Onlangs werden de resultaten van een studie naar de incidentie van parkinson (‘Parkinsons disease’, PD) bij destijds aan TCE blootgestelde mariniers in Camp Lejeune gepubliceerd in JAMA Neurology.2

Het risico op PD werd onderzocht bij het militaire personeel gestationeerd in Camp Lejeune (North Carolina, VS), waar het water gecontamineerd was met TCE (n=172.128). In de watervoorziening van Camp Lejeune werd 70 keer meer TCE werd gemeten dan is toegestaan. De PD-incidentie onder de militairen uit dit kamp werd vergeleken met het personeel van Camp Pendleton (Californië, VS) waar het water niet gecontamineerd was (n=168.361). Personeel werd geïncludeerd wanneer ze ten minste drie maanden doorbrachten op een van de militaire basissen in de periode van 1975-1985. Op basis van elektronische gezondheidsdata van het personeel werden het aantal PD-diagnoses en het gebruik van gerelateerde medicatie bepaald, waarna de PD-diagnose bevestigd werd op basis van de medische dossiers van het personeel.

Resultaten

De gezondheidsdata van 158.122 veteranen was beschikbaar voor de analyse. De demografische eigenschappen van het personeel van de twee militaire basissen waren vergelijkbaar. In totaal werden 430 van de geïncludeerde veteranen gediagnosticeerd met PD, waarvan 279 gewerkt hadden in Camp Lejeune (prevalentie: 0,33%) en 151 in Camp Pendleton (prevalentie: 0,21%). Het risico op PD-diagnose bleek op basis van multivariaatmodellen 70% hoger bij veteranen die in Camp Lejeune hadden gewerkt vergeleken met veteranen die in Camp Pendleton werkten (oddsratio [95%-BI]: 1,70 [1,39-2,07]; p<0,001). Personeel van Camp Lejeune liep daarnaast een verhoogd risico op prodromale PD-diagnoses, inclusief tremor, angsten en erectiestoornissen, in vergelijking met personeel van Camp Pendleton. De cumulatieve prodromale risicoscores van veteranen van Camp Lejeune waren significant hoger dan de scores van veteranen uit Camp Pendleton. Er werd geen verhoogd risico op andere vormen van neurodegeneratief Parkinsonisme gevonden bij het personeel van Camp Lejeune versus Camp Pendleton.

Conclusie

De resultaten van deze studie suggereren dat het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson hoger is bij personen die blootgesteld zijn aan water dat (onder andere) gecontamineerd is met TCE. Hoewel geen directe link gelegd kan worden tussen de ziekte van Parkinson en TCE op basis van deze gegevens, ondersteunen deze resultaten de risico-inschatting van onder andere de EU met betrekking tot de schadelijke effecten van TCE op de gezondheid.

Referentie

  1. European Chemicals Agency. Case study: Impacts of REACH authorisation of trichloroethylene. State of play in January 2022.
  2. Goldman SM, Weaver FM, Stroupe KT, et al. Risk of Parkinson disease among service members at marine corps base Camp Lejeune. JAMA Neurol 2023; online ahead of print.