Brivaracetam als aanvullende therapie zorgt voor opmerkelijke afname van epilepsie-aanvallen

december 2023 Wetenschap Willem van Altena
Adult and child hands holding encephalography brain paper cutout, Epilepsy awareness, seizure disorder, mental health concept

Een recente studie, de BRITOBA-studie, heeft aanzienlijke vooruitgang aangetoond in de behandeling van focale aanvangsepilepsie bij volwassenen door gebruik te maken van brivaracetam als aanvullende therapie. Tussentijdse resultaten, die onlangs werden gepresenteerd op het jaarcongres van de American Epilepsy Society, onthullen niet alleen een opmerkelijke afname van epileptische aanvallen, maar ook een opvallende mate van aanvalsvrijheid bij een cohort van deelnemers. Geleid door Louis Maillard, MD, PhD, en zijn collega’s van de universiteit van Lorraine in Nancy (Frankrijk), richtte het onderzoek zich op het evalueren van de veiligheid, effectiviteit, tolerantie en kwaliteit van leven van brivaracetam als aanvullende therapie.

Online app

De prospectieve, niet-interventionele studie omvatte 252 volwassenen (gemiddelde leeftijd 45,4 jaar; 52,4% man) met een geschiedenis van focale aanvangsaanvallen, zonder eerdere behandeling met brivaracetam. De studie werd uitgevoerd op 81 locaties in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje gedurende een observatieperiode van ongeveer 12 maanden. Opvallend was dat deelnemers de mogelijkheid hadden om hun aanvalsfrequentie zelf te rapporteren via een online app, wat een innovatieve aanpak was ten opzichte van conventionele dataverzameling.

Tussentijdse resultaten wezen uit dat 29 van de 78 deelnemers aanvals­vrijheid ervaarden gedurende ten minste 6 opeenvolgende maanden. Bovendien rapporteerden 30 van de 41 deelnemers een aanvalsreductie van minstens 50% tegen het einde van de 12 maanden durende observatieperiode. Intrigerend was de waargenomen 100% mediale afname in aanvals­frequentie na 12 maanden.

De studie omvatte ook evaluaties van de Clinical Global Impression of Change (CGIC)- en Patient’s Global Impression of Change (PGIC)-scores. Na 6 maanden meldde 71 van de 91 deelnemers verbetering in CGIC, terwijl 34 van de 59 individuen verbetering rapporteerden in PGIC. Deze positieve trends zetten zich voort tot 12 maanden, waarbij respectievelijk 29 van de 41 en 11 van de 20 deelnemers verbeteringen lieten zien.

Bijwerkingen

Opvallend was het gunstige bijwerkingenprofiel van brivaracetam. Bijwerkingen werden geregistreerd bij 35 van de 252 deelnemers, waarvan er 24 werden toegeschreven aan het medicijn. Slechts één bijwerking werd als “ernstig” beschouwd, en 12 bijwerkingen resulteerden in het staken van de behandeling. Met name de afwezigheid van ernstige psychiatrische bijwerkingen werd benadrukt door Maillard als een positief aspect van het veiligheidsprofiel.

De BRITOBA-studie levert volgens de onderzoekers veelbelovende resultaten op voor brivaracetam als aanvullende behandeling bij focale aanvangsepilepsie. Met een significante afname van epileptische aanvallen en een opmerkelijke mate van aanvals­vrijheid biedt dit medicijn een veelbelovend perspectief voor patiënten die nog niet meer dan drie eerdere antiepileptica  hebben ontvangen. De tussentijdse resultaten weerspiegelen niet alleen de doeltreffendheid van brivaracetam, maar benadrukken ook het gunstige veiligheidsprofiel, vooral met betrekking tot psychiatrische bijwerkingen. Het onderstreept daarmee de dringende behoefte aan efficiëntere behandelingsopties voor deze specifieke patiëntengroep.

Referentie

Maillard LG, et al. Brivaracetam adjunctive therapy in earlier treatment lines in adults with focal-onset seizures in Europe and Canada: Interim results of 12-month real world data from BRITOBA. Presented at: American Epilepsy Society annual meeting; Dec. 1-5, 2023: Orlando.