CNM-Au verbetert energiemetabolisme in het brein van MS-patiënten

maart 2022 ACTRIMS 2022 Marjolein Haakman-Groot
Dr. Robert Glanzman

In de fase II-studie REPAIR-MS werd CNM-Au8 onderzocht, waarvan eerder in preklinische studies werd gezien dat deze leidde tot een verbetering in het bio-energetische metabolisme van cellen in het centraal zenuwstelsel. In de huidige studie werd CNM-Au8 toegediend aan dertien MS-patiënten. Het primaire eindpunt werd hierbij bereikt; de NAD+/NADH-ratio verbeterde significant. Resultaten werden gepresenteerd door dr. Robert Glanzman (Chief Medical Officer, Clene Nanomedicine, Utah, VS).

Bij verschillende neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder multiple sclerose (MS), wordt een ontregeld breinenergiemetabolisme gezien. Dit kan een als een mogelijke drijver van neuronale dysfunctie en overlijden worden beschouwd. Zo toonde een eerder onderzoek een negatieve correlatie aan tussen brein-bèta-ATP-niveaus en de klinische MS-status. In preklinische modellen bleek CNM-Au8, een suspensie van gouden nanokristallen, katalytisch het bio-energetische metabolisme van cellen in het centraal zenuwstelsel verbeteren. In een nieuwe studie van dr. Glanzman et al. werd bekeken wat het effect is van dit katalyserende geneesmiddel op breinenergiemetabolieten van MS-patiënten met relapsen.

Studieopzet REPAIR-MS

In de REPAIR-MS fase II-studie werden 13 MS-patiënten geïncludeerd die werden behandeld met natalizumab. Zij ontvingen CNM-Au8. Met behulp van ‘7-Tesla 31fosfor magnetic resonance spectroscopie (31P-MRS) werden bij hen verschillende niveaus van breinenergiemetabolieten gemeten, waaronder NAD+, NADH, ATP (bèta, alfa en gamma), en fosfo-mono- en di-esters. Dit onderzoek werd bij aanvang van de studie uitgevoerd, bij het einde van de behandeling (twaalf weken na start) en zes weken na het einde van de behandeling (achttien weken na start). Verder werden verschillende ‘Modified MS-Functional Composite’-taken uitgevoerd. Het primaire eindpunt van de studie was de NAD+/NADH-ratio. Secundaire eindpunten waren NAD+ en NADH-niveaus.

Verbeterd metabolisme

Het primaire eindpunt van de studie werd behaald; de NAD+/NADH-ratio was significant verbeterd aan het eind van de behandeling met CNM-Au8 (gemiddeld +10,4%; p=0,037). NAD+ nam toe tijdens behandeling (gemiddeld 1,4%) en NADH nam af (gemiddeld -7,8%).

Aan het einde van de behandeling werd tevens een negatieve correlatie gezien tussen de baseline bèta-ATP-concentratie en het percentage verandering in 31P-MRS (r2=0,7103; p=0,0011). Daarnaast werd ook een negatieve correlatie gezien tussen het baseline fosforylatiepotentieel en het percentage verandering in 31P-MRS (r2=0,6773; p=0,0019).

Uitkomsten van MS-patiënten behandeld met CNM-Au8 in REPAIR-MS. (A) Verandering in 31P-MRS ten opzichte van de baseline bèta-ATP-concentratie aan het einde van de behandeling. (B) Verandering in 31P-MRS ten opzichte van het fosforylatiepotentieel aan het einde van de behandeling.

Conclusie

De resultaten van deze REPAIR-MS-studie laten voor het eerst effecten zien van CNM-Au8 op het bio-energetische breinmetabolisme van MS-patiënten. Deze vormen voldoende aanleiding voor verder onderzoek naar de inzet van dit potentiële geneesmiddel voor MS.

Referentie

Glanzman RL, Ren J, Rynders A, et al. Improvement of brain energy metabolism in relapsing multiple sclerosis patients – results from phase 2 REPAIR-MS clinical trial with CNM-Au8. Gepresenteerd tijdens ACTRIMS forum 2022; abstract P100.