Continue behandeling met ofatumumab biedt behandelvoordeel bij recidiverende multiple sclerose

augustus 2023 Neurotrials Willem van Altena

Voor patiënten met recidiverende multiple sclerose (rMS) toont continue behandeling met ofatumumab (op de markt gebracht door Novartis onder de naam Kesimpta) aanhoudende werkzaamheid voor de jaarlijkse recidiefpercentages, evenals significante onderdrukking van MRI-lesieactiviteit gedurende maximaal 5 jaar. Dat zijn de uitkomsten van de fase III studies ALITHIOS I/II, die onlangs gepresenteerd werden op de jaarlijkse bijeenkomst van de European Academy of Neurology.

In die twee onderzoeken werden 1.367 MS-patiënten gevolgd die continu ofatumumab kregen of overstapten op ofatumumab. Hoofdonderzoeker Ludwig Kappos, MD, van het onderzoekscentrum voor klinische neuro-immunologie en neurowetenschappen in Bazel en het MS-centrum aan de Universiteit van Bazel in Zwitserland stelt: “In de fase 3-studies ASCLEPIOS I/II verminderde ofatumumab de klinische en MRI-ziekteactiviteit in vergelijking met teriflunomide bij patiënten met recidiverende multiple sclerose; aanhoudende verminderingen werden waargenomen bij verlengde behandeling (tot 4 jaar) in de lopende, open ALITHIOS-verlengingsstudie.” De resultaten van recente klinische studies toonden aan dat ofatumumab de klinische en MRI-ziekteactiviteit verminderde in vergelijking met teriflunomide.

ALITHIOS

Kappos en collega’s wilden verslag doen van de bevindingen in de ALITHIOS I/II-studies, die voortbouwden op de initiële ASCLEPIOS I/II-studies met betrekking tot de werkzaamheid van behandeling met ofatumumab bij deelnemers gedurende maximaal 5 jaar. Hun analyse omvatte deelnemers die waren gerandomiseerd om te wisselen tussen teriflunomide in de kernstudies en ofatumumab (n = 677) in de open-label extensiefase, evenals degenen die ofatumumab kregen (n = 690) in zowel de kernstudies als de open-label extensiefase met als afsluitdatum 25 september 2022. Jaarlijkse recidiefpercentages (ARR), MRI-laesieactiviteit (Gd+T1 en nieuwe/vergrotende T2-laesies) en NEDA-3 werden elk studiejaar tot 5 jaar geanalyseerd in de continue en switchpopulaties.

Volgens de resultaten behielden degenen die continu ofatumumab kregen een lage ARR over de gehele periode van 5 jaar, terwijl degenen die overstapten een significante afname zagen van jaar 2 tot 3 (0,15 – 0,07) en vervolgens een afname behielden van jaar 3 tot 5 (0,05).

De gegevens toonden bovendien significante onderdrukking van MRI-laesieactiviteit, die in de continue ofatumumab-groep tot en met jaar 5 gehandhaafd bleef en in de switch-groep van jaar 3 tot jaar 5 werd waargenomen. In de continue ofatumumab-groep nam de kans op het bereiken van NEDA-3 toe vanaf jaar 2 (80%) en bereikte vervolgens een maximum in jaar 5 (93,4%).

Conclusie

“Continue behandeling met ofatumumab gedurende 5 jaar toonde aanhoudende werkzaamheid met zeer lage terugvalpercentages, diepgaande onderdrukking van MRI-laesies en toenemende NEDA-3 percentages,” concludeert Kappos. “In combinatie met het gunstige veiligheidsprofiel ondersteunen deze bevindingen Kesimpta als een goed verdragen, effectieve behandelingsoptie voor rMS-patiënten.”

Referentie

Persbericht Novartis