MULTIPLE SCLEROSE

Gevolgen van COVID-19 en vaccinatie bij RMS-patiënten behandeld met Ofatumumab

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Het gebruik van ofatumumab gaat niet gepaard met een hogere infectiegraad of een ernstiger beloop van een COVID-19-infectie bij patiënten met relapsing MS. Dat concluderen onderzoekers na het bestuderen van de nog lopende, open-label, fase IIIb-extensiestudie ALITHIOS. Daarbij werd gekeken naar incidentie en aard van COVID-19-infecties, en de vaccinatiegraad van de deelnemers. Deze studie- en post-marketingresultaten werden gepresenteerd door neuroloog Mario Habek (University Hospital Center Zagreb, Kroatië).

Lees verder

Real world evidence als (aanvullende) informatiebron voor therapiebeslissingen bij MS

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Naast gerandomiseerde klinische studies (RCT’s) kunnen ook analyses van gegevens uit de dagelijkse klinische praktijk, zogeheten real world data, leiden tot nieuwe medische inzichten. Tijdens het EAN 2022 congres liet dr. Melinda Magyari (Rigshospitalet, Kopenhagen) zien hoe data uit de ‘real world’ kan helpen bij het besluit bij MS om een therapie te starten, te stoppen, of te veranderen.

Lees verder

Prognostische biomarkers bij multiple sclerose

TNN - 2022, nummer Congresnieuws Neurologie, zomer 2022

No authors

Hoe een ziekte als MS zich verder ontwikkelt is na het stellen van de diagnose niet zomaar te voorspellen. Omdat het beloop zo veel kan variëren, met alle gevolgen voor de te verkiezen behandeling, is men altijd op zoek naar potentiële biomarkers die een relatie vertonen met een toekomstig beloop. Hier worden een tweetal studies uitgelicht die precies dit beoogden.

Lees verder