NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 7, november 2023

S. Teeselink , dr. M.J. van Gorp , drs. J. Schouten

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 74-jarige man werd verwezen naar de polikliniek Neurologie van Ziekenhuis Rijnstate in verband met sinds 3 jaar dagelijks optredende, linkszijdige hoofdpijn. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldt een pneumosepsis met langdurige IC-opname, larynxcarcinoom, testisabces, diabetes mellitus type 2, atriumfibrilleren waarvoor hij apixaban gebruikt, myocardinfarct, perifeer arterieel vaatlijden, nicotine-abusus en hypothyreoïdie. De patiënt is 2 jaar tevoren reeds voor dezelfde klachten geanalyseerd. Destijds is een arteriitis temporalis uitgesloten door middel van een echo duplex en op basis van een lage bezinkingssnelheid, en toonde een CT-scan van de hersenen geen afwijkingen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(7):318–20)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 6, oktober 2023

drs. T.A. Andrews , drs. E. Strijbos

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 47-jarige man met een blanco voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp vanwege een wegraking op het toilet. Het personeel van de ambulance trof hem aan op de grond. Daarbij zagen zij een hemiparese rechts.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(6):271–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 5, september 2023

drs. D.M. Michels , dr. S. Hammer , dr. R. Zutt

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 76-jarige, vitale man zonder relevante voorgeschiedenis of medicatiegebruik presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp toenemende hoofdpijn, misselijkheid, een wankel gangspoor en dubbelzien, wat verdween bij het afdekken van 1 oog. Zijn partner vond hem slaperig en trager van begrip.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(5):212–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 4, juni 2023

dr. D.S. van Casteren , dr. J.J.E. Koopman , dr. L.E.M. Oosten , dr. I.R. van den Wijngaard

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 45-jarige vrouw kwam naar de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege moeite met praten en krachtsvermindering van de linkerarm. Eerder die week was ze bij de huisarts geweest vanwege tintelingen in de linkerhand. Bij neurologisch onderzoek had de patiënte een stotterende spraak, een neglect voor links en een latente parese van de linkerarm. Bij het testen van de sensibiliteit haalde ze links en rechts door elkaar.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(4):172–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 3, mei 2023

drs. M.L. Schoenmakers , drs. L.M.H. de Pont , dr. S.F.T.M. de Bruijn , dr. S. Hammer , dr. K.F. de Laat

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 73-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp wegens acute draaiduizeligheid, misselijkheid, braken en een loopstoornis (acuut vestibulair syndroom).

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(3):132–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 2, april 2023

M.J. Wijnschenk Dom MSc, drs. H.E. Ronner , dr. E.C.W. van Straaten , A. Hospes , dr. S. Idema , drs. E. Sanchez , dr. J.A. Carpay , dr. A.H. Stam

Samenvatting:

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 53-jarige vrouw werd verwezen naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc, ter beoordeling van de mogelijkheid van epilepsiechirurgie. Eerdere MRI-scans van de hersenen zijn als normaal afgegeven, maar bij herinspectie door een in epilepsie gespecialiseerde neuroradioloog bleek er toch een afwijking te bestaan.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):85–7)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 1, februari 2023

dr. M. Dauwan , drs. A.E.J. Sijben , dr. J.P.P. van Vugt , drs. R.B. Portier , dr. M. van der Meulen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 63-jarige vrouw werd via de Spoedeisende Hulp opgenomen. Zij had sinds enkele dagen hoofdpijn en gemengde dysfasie. Haar medische voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type II, hypercholesterolemie, COPD en perceptief gehoorverlies.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(1):42–5)

Lees verder