NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 3, mei 2023

drs. M.L. Schoenmakers , drs. L.M.H. de Pont , dr. S.F.T.M. de Bruijn , dr. S. Hammer , dr. K.F. de Laat

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 73-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp wegens acute draaiduizeligheid, misselijkheid, braken en een loopstoornis (acuut vestibulair syndroom).

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(3):132–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 2, april 2023

M.J. Wijnschenk Dom MSc, drs. H.E. Ronner , dr. E.C.W. van Straaten , A. Hospes , dr. S. Idema , drs. E. Sanchez , dr. J.A. Carpay , dr. A.H. Stam

Samenvatting:

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 53-jarige vrouw werd verwezen naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc, ter beoordeling van de mogelijkheid van epilepsiechirurgie. Eerdere MRI-scans van de hersenen zijn als normaal afgegeven, maar bij herinspectie door een in epilepsie gespecialiseerde neuroradioloog bleek er toch een afwijking te bestaan.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(2):85–7)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 1, februari 2023

dr. M. Dauwan , drs. A.E.J. Sijben , dr. J.P.P. van Vugt , drs. R.B. Portier , dr. M. van der Meulen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 63-jarige vrouw werd via de Spoedeisende Hulp opgenomen. Zij had sinds enkele dagen hoofdpijn en gemengde dysfasie. Haar medische voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type II, hypercholesterolemie, COPD en perceptief gehoorverlies.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(1):42–5)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - 2022, nummer 123, december 2022

W.M. Lipke BSc, drs. M. Hoebert , drs. A.R. van den Biezenbos

Samenvatting:

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

59-jarige man presenteerde zich op de polikliniek Neurologie met sinds 3 weken bestaande visuele klachten. De klachten kenden een acuut begin en bestonden uit flikkeringen met kartelranden die zich in een cirkelvormige figuur verder uitbreidden in het gezichtsveld van beide ogen. De man was sinds zijn 10e levensjaar bekend met migraine, wat bij hem altijd werd voorafgegaan door een visueel aura.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(8):391–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - 2022, nummer 7, november 2022

drs. J.A. Voncken , dr. J. Nicolai , dr. W.J.P. Henneman

Samenvatting:

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 11-jarig meisje presenteerde zich op de polikliniek Neurologie. Zij had sinds 4 weken hoofdpijn rechts frontaal en in het achterhoofd, die met name bij zitten, staan en lopen aanwezig was. De hoofdpijn was geleidelijk aan ontstaan en ging gepaard met braken.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(7):342–5)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - 2022, nummer 6, oktober 2022

drs. A.I. Blanter , drs. L.M.H. de Pont , dr. P.W. Wirtz

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(6):291–2)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 123, nummer 5, september 2022

drs. M.H.M. Immens , dr. R.H. Boerman , drs. L.S.P. Koonen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 73-jarige man presenteert zich ’s ochtends op de Spoedeisende Hulp (SEH) met plots verminderde kracht in zijn rechterarm. De voorgeschiedenis vermeldde diepe veneuze trombose in 2020 waarvoor hij tweemaal daags 5 milligram apixaban gebruikt, COPD gold II, en een pulmonaal adenocarcinoom (cT4N2M1c) met ossale en bijniermetastasen. Hij werd sinds 1 maand behandeld met pembrolizumab. Sinds het starten van de eerste kuur pembrolizumab was hij wat verward; hij reageerde niet adequaat op zijn vrouw.
Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(5):241-3)

Lees verder