NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

TNN - 2021, nummer 8, december 2021

drs. B.C. ter Meulen , R.A. Sargany , drs. S.P. Ferns

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 42-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Neurologie in verband met aangezichtspijn aan de rechterzijde gedurende 4 dagen. De pijn kwam in aanvallen, was stekend van aard en gelokaliseerd achter het rechteroog.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(8):402–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 7, november 2021

dr. A. Van Dycke , dr. J. Casselman , L. Vanopdenbosch , S. De Muynck

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 49-jarige man presenteerde zich op de geheugenraadpleging wegens snel evoluerende, cognitieve problemen. Het ging om fatische stoornissen, agnosie en begripsstoornissen. Bijkomend had hij klachten van hoofdpijn.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(7):351–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 6, oktober 2021

drs. P. Veenstra , drs. R.A. Feenstra , dr. S.J.A. van den Bogaard

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 36-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met hevige unilaterale hoofdpijn met het punctum maximum achter het linker-oog. Twee weken eerder was hij opgenomen geweest in verband met COVID-19 met koorts, spierpijn en hoesten.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(6):293-5)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 5, september 2021

L.F. Huvers MSc, drs. S.A. Malm

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 56-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege acuut ontstane diplopie in combinatie met vertigo en braken. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldde onder andere diabetes mellitus type 2, hypertensie en chronische nierinsufficiëntie.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(5):236-7)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 4, juni 2021

drs. E. van Wensen , drs. M.A. de Heij

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(4):184-5)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 2, maart 2021

dr. G.J. Lycklama à Nijeholt , drs. J.G.J. Huybregts , drs. M.H.T. Zwartbol , dr. mr. M.L.D. Broekman , dr. S. Hammer , S.B. Polak

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(2):84)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 1, februari 2021

dr. I.R. van den Wijngaard , dr. J.A.F. Koekkoek , N.E.M. Prevoo , S.H. Bakker

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(1):40-1)

Lees verder
X