NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

TNN - jaargang 125, nummer 3, mei 2024

dr. I. Kleerekooper , dr. V.A. Janes , dr. R.S. Puijk , drs. F.F. Muller

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 28-jarige Nederlandse man, die sinds 5 jaar woonachtig was in Oeganda, presenteerde zich vanwege progressief krachtsverlies in zijn linkerbeen. In verband met deze klachten was hij teruggereisd naar Nederland. Deze klacht bestond sinds 3 weken. Hij beschreef daarnaast tweemaal een secundair gegeneraliseerde epileptische aanval met focaal begin in het linkerbeen. In de voorgeschiedenis had hij een radiculair syndroom C7 aan de rechterzijde in 2016. Hij gebruikte voorheen geen medicatie, maar enkele dagen voor presentatie in het Amsterdam UMC waren de artsen in Oeganda een behandeling met clopidogrel en levetiracetam gestart vanwege een verdenking op een herseninfarct. In Oeganda zwom hij regelmatig in zoet water, at hij vlees en kwam hij in aanraking met slachtafval vanwege zijn werk. Hij rookte enkele sigaretten per dag en dronk regelmatig alcohol.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(3):133–5)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 125, nummer 2, maart 2024

dr. L.M. Rolf , dr. S. Akoudad , prof. dr. W.H. Mess , dr. G. Drost

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 67-jarige man werd gezien vanwege voorbijgaande visusproblemen van het rechteroog. Hij was opgenomen op de afdeling Interne geneeskunde vanwege een spondylodiscitis L5/S1 bij een Streptococcus sanguinis-bacteriemie. Zijn voorgeschiedenis vermeldde onder andere reumatoïde artritis, hypertensie, een bypassoperatie na een myocardinfarct en een bilaterale femoropopliteale trombectomie. Tot enkele jaren geleden rookte hij dagelijks 12 sigaretten en nu nog 1 sigaar. Hij gebruikt dagelijks 4–5 eenheden alcohol.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(2):86–9)

 

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 125, nummer 1, februari 2024

drs. P.C.M. van Iersel , drs. A.H.C.M.L. Schreuder

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 56-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds enkele dagen wisselend koorts met hierbij enige moeite met het vinden van woorden en subtiel een gedragsverandering. Deze klachten waren ontstaan na een tandheelkundige ingreep 7 dagen eerder. Hij had geen hoofdpijn.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(1):44–7)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 8, december 2023

drs. A.W. van Graafeiland , dr. J.T.H. van Asseldonk , dr. M.A.A.M. de Bruijn

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 36-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp vanwege plots ontstane onwillekeurige bewegingen van de linker lichaamshelft en zwakte van het linkerbeen. Twee weken tevoren had ze ritmische bewegingen van het linkerbeen bemerkt. In de hierop volgende dagen kreeg ze nog drie keer zwakte van het linkerbeen zonder onwillekeurige bewegingen. Daarnaast ontwikkelde ze continue hoofdpijn en spraakproblemen; ze stotterde en sprak minder vloeiend.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(8):367–8)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 7, november 2023

S. Teeselink , dr. M.J. van Gorp , drs. J. Schouten

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 74-jarige man werd verwezen naar de polikliniek Neurologie van Ziekenhuis Rijnstate in verband met sinds 3 jaar dagelijks optredende, linkszijdige hoofdpijn. Zijn medische voorgeschiedenis vermeldt een pneumosepsis met langdurige IC-opname, larynxcarcinoom, testisabces, diabetes mellitus type 2, atriumfibrilleren waarvoor hij apixaban gebruikt, myocardinfarct, perifeer arterieel vaatlijden, nicotine-abusus en hypothyreoïdie. De patiënt is 2 jaar tevoren reeds voor dezelfde klachten geanalyseerd. Destijds is een arteriitis temporalis uitgesloten door middel van een echo duplex en op basis van een lage bezinkingssnelheid, en toonde een CT-scan van de hersenen geen afwijkingen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(7):318–20)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 6, oktober 2023

drs. T.A. Andrews , drs. E. Strijbos

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 47-jarige man met een blanco voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp vanwege een wegraking op het toilet. Het personeel van de ambulance trof hem aan op de grond. Daarbij zagen zij een hemiparese rechts.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(6):271–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 124, nummer 5, september 2023

drs. D.M. Michels , dr. S. Hammer , dr. R. Zutt

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 76-jarige, vitale man zonder relevante voorgeschiedenis of medicatiegebruik presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp toenemende hoofdpijn, misselijkheid, een wankel gangspoor en dubbelzien, wat verdween bij het afdekken van 1 oog. Zijn partner vond hem slaperig en trager van begrip.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(5):212–4)

Lees verder