NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

TNN - jaargang 123, nummer 4, june 2022

drs. K.J.D. de Kort , drs. S.M.H. Huijs , drs. R.A.P. Borghans , dr. P.H.M.F. van Domburg

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 55-jarige vrouw werd naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen, omdat zij sinds 1 week last had van aanvallen van hoofdpijn met misselijkheid en braken. Er was eenmaal een korte episode geweest met tekenen van apraxie: zij wist even niet hoe te handelen tijdens het douchen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(4):187–9)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 123, nummer 3, mei 2022

J. Kerstens , G. Vanderschueren , D. De Surgeloose

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 85-jarige man werd opgenomen via de spoedgevallendienst omwille van verwardheid en toegenomen dorstgevoel. De klachten bestonden sinds enkele dagen.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(3):132–4)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 123, nummer 2, april 2022

drs. A.E. Bierbooms , dr. K.F. de Laat

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 42-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp. Sinds 2 dagen had zij last van aanvallen waarbij haar rechterpupil van vorm veranderde.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(2):89–90)

FIGUUR 1. De pupil ten tijde van een aanval.
FIGUUR 1. De pupil ten tijde van een aanval.

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - volume 16, nummer 1, februari 2022

drs. J. Broekmeulen , dr. P. van Domburg , drs. A.H.C.M.L. Schreuder , dr. L. Khajeh

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 82-jarige vrouw presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met een plots ontstaan, kleiner wordend handschrift. De klacht bestond sinds enkele dagen. De voorgeschiedenis vermeldde hypertensie en hypercholesterolemie. Naast een klein handschrift waren er geen andere klachten.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2022;123(1):44–6)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - 2021, nummer 8, december 2021

R.A. Sargany , drs. S.P. Ferns , drs. B.C. ter Meulen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 42-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Neurologie in verband met aangezichtspijn aan de rechterzijde gedurende 4 dagen. De pijn kwam in aanvallen, was stekend van aard en gelokaliseerd achter het rechteroog.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(8):402–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 7, november 2021

dr. A. Van Dycke , dr. J. Casselman , S. De Muynck , L. Vanopdenbosch

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 49-jarige man presenteerde zich op de geheugenraadpleging wegens snel evoluerende, cognitieve problemen. Het ging om fatische stoornissen, agnosie en begripsstoornissen. Bijkomend had hij klachten van hoofdpijn.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(7):351–3)

Lees verder

Uw diagnose?

TNN - jaargang 122, nummer 6, oktober 2021

drs. P. Veenstra , dr. S.J.A. van den Bogaard , drs. R.A. Feenstra

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 36-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met hevige unilaterale hoofdpijn met het punctum maximum achter het linker-oog. Twee weken eerder was hij opgenomen geweest in verband met COVID-19 met koorts, spierpijn en hoesten.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(6):293-5)

Lees verder