Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 67-jarige man werd gezien vanwege voorbijgaande visusproblemen van het rechteroog. Hij was opgenomen op de afdeling Interne geneeskunde vanwege een spondylodiscitis L5/S1 bij een Streptococcus sanguinis-bacteriemie. Zijn voorgeschiedenis vermeldde onder andere reumatoïde artritis, hypertensie, een bypassoperatie na een myocardinfarct en een bilaterale femoropopliteale trombectomie. Tot enkele jaren geleden rookte hij dagelijks 12 sigaretten en nu nog 1 sigaar. Hij gebruikt dagelijks 4–5 eenheden alcohol.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(2):86–9)