EDITOR’S PICK VAN ALINE DELVA: NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

november 2021 Editor's pick Neuroloog

NIEUWE DIAGNOSTISCHE CRITERIA VOOR PNS

De diagnose van paraneoplastische neurologische syndromen (PNS’s) kan moeilijk zijn en vereist een toenemend begrip van hun klinische, immunologisch en oncologische heterogeniteit. De huidige PNS-criteria stammen uit 2004 en zijn gedeeltelijk verouderd, daarom stellen Dr. Graus en collega’s geactualiseerde diagnostische criteria voor PNS voor. De voorgestelde criteria en aanbevelingen zouden gebruikt moeten worden om de klinische zorg voor patiënten met PNS te verbeteren en om standaardisatie van onderzoeksinitiatieven naar PNS aan te moedigen… 

Lees meer

VERGELIJKBARE UITKOMSTEN MET LAGE DOSIS EN STANDAARDDOSIS ALTEPLASE BIJ LACUNAIR HERSENINFARCT

Intraveneus (IV) trombolyse kan een adequate behandeling zijn voor patiënten met een acuut lacunair herseninfarct (‘lacunar acute ischemic stroke’, AIS), waarbij vaak gunstige uitkomsten worden gezien. In een nieuwe open-label-studie, genaamd ENCHANTED (‘Enhanced Control of Hypertension and Thrombolysis Stroke Study’) is bekeken hoe de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel verschilt tussen een lage en standaarddosis alteplase IV bij 3.297 patiënten met een lacunair of non-lacunair AIS… 

Lees meer

OBSTRUCTIEVE SLAAPAPNEU DRAAGT MOGELIJK BIJ AAN COGNITIEVE ACHTERUITGANG

Wittestof hyperintensiteiten (‘white matter hyperintensities’, WMH’s) in de hersenen staan in verband met cognitief functioneren. Obstructief slaapapneu (OSA) zou bijdragen aan een verhoging van de WMH’s en zodoende aan cognitieve achteruitgang. OSA is echter goed te behandelen, waardoor cognitieve achteruitgang geremd zou kunnen worden. Met behulp van de ‘Study of Health in Pomerania-Trend baseline’ (SHIP-Trend-0) poogden de Duitse onderzoekers een antwoord te vinden op de vraag of OSA geassocieerd is met WMH’s… 

Lees meer

MOGELIJKE ASSOCIATIE GEVONDEN TUSSEN LAGE LYMFOCYTENWAARDES EN RISICO OP PARKINSON

Bij patiënten met klinisch vastgestelde ziekte van Parkinson worden verschillen gezien in perifere bloedmarkers van het afweersysteem vergeleken met mensen zonder parkinson. Dit geldt ook voor de leukocytendifferentiatie en deze verschillen zouden mogelijke biomarkers kunnen zijn om parkinson te voorspellen. Onderzocht werd of er een associatie bestaat tussen een verstoring van het perifere immuunsysteem en een verhoogde kans op parkinson… 

Lees meer

HEMATOPOËTISCHE STAMCELTRANSPLANTATIE BLIJKT BIJ MS OOK OP LANGE TERMIJN EFFECTIEF

Momenteel wordt bij patiënten met relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) veel gebruik gemaakt van ziektemodulerende therapieën om zo ziekteactiviteit te verminderen. Een behandeling die daarnaast al langere tijd wordt onderzocht voor MS-patiënten is de hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Deze therapie is in Nederland nog niet beschikbaar voor MS-patiënten. Wel is er al veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van HSCT in studieverband… 

Lees meer