Vergelijkbare uitkomsten met lage dosis en standaarddosis alteplase bij lacunair herseninfarct

november 2021 Preventie Marjolein Haakman-Groot

Editor’s pick van drs. Aline Delva, ASO neurologie, UZ Leuven

Intraveneus (IV) trombolyse kan een adequate behandeling zijn voor patiënten met een acuut lacunair herseninfarct (‘lacunar acute ischemic stroke’, AIS), waarbij vaak gunstige uitkomsten worden gezien.1 In de WAKE-UP-studie werd gezien dat de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van IV trombolyse met een standaarddosis alteplase vergelijkbaar was bij lacunair en non-lacunaire beroertesubtypes.2 In een nieuwe open-label-studie, genaamd ENCHANTED (‘Enhanced Control of Hypertension and Thrombolysis Stroke Study’), is bekeken hoe de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel verschilt tussen een lage en standaarddosis alteplase IV bij 3.297 patiënten met een lacunair of non-lacunair AIS.3

ECHANTED – trombolyse bij beroerte

Van 2.588 patiënten waren zowel imaging als klinische data beschikbaar, waarbij 490 patiënten werden aangemerkt als zeker/waarschijnlijk lacunair en 2.098 gevallen als non-lacunair. De patiënten ontvingen een lage dosis (0,6 mg/kg; 15% als bolus en 85% als infuus gedurende 1 uur) of standaarddosis (0,9 mg/kg; 10% als bolus en  90% als infuus gedurende 1 uur) alteplase en intensievere versus richtlijn-aanbevolen bloeddrukcontrole, volgens een quasi-experimenteel 2×2-design.

Betere uitkomsten bij lacunair infarct

Patiënten met een lacunair ziektebeeld bleken onafhankelijk van alteplase-dosis gunstigere uitkomsten te vertonen dan patiënten met non-lacunair AIS. Zo scoorden zij 90 dagen na randomisatie beter op de aangepaste (‘modified’) Rankinschaal (mRS): zij haalden minder vaak een mRS-score van 2-6 (invaliditeit tot overlijden; oddsratio [OR]: 0,26; 95%-BI: 0,21-0,33) en een mRS-score van 3-6 (ernstige invaliditeit tot overlijden; OR: 0,20; 95%-BI: 0,15-0,26). Daarnaast overleden non-lacunaire patiënten minder vaak na IV trombolyse en was er een lagere kans om een trombolysegerelateerde intracerebrale bloeding of vroege neurologische achteruitgang te ontwikkelen.

Vergelijkbare effectiviteit lage en standaarddosis aplase

In de follow-upanalyse van ENCHANTED, waarin specifiek werd gekeken naar de subgroep lacunair herseninfarctpatiënten, werd geen significant verschil gezien tussen de lage en standaarddosis alteplasegroepen wat betreft de primaire effectiviteitsuitkomsten. Zo scoorden de deelnemers vergelijkbaar vaak 2-6 op de mRS-schaal (33,7% bij lage dosis en 32,9% bij standaarddosis; OR[95%-BI]: 0,96[0,49-1,87]), net als 3-6 (20,2% versus 15,3%; OR: 1,31[0,54-3,19]). Er werd één symptomatische intracerebrale bloeding gezien bij een patiënt die zeker een lacunair herseninfarct had en een lage dosis alteplase ontving, ook ontwikkelden vier patiënten asymptotische intracerebrale bloeding. Bij geen enkele patiënt in de standaarddosisgroep werd een dergelijke bloeding gezien.

Samenvattend werd in ENCHANTED gezien dat er geen significante verschillen waren in de effectiviteit van IV trombolyse met een lage versus standaarddosering alteplase in het voorkomen van invaliditeit en overlijden bij behandeling van lacunair herseninfarct. Wel werd een aantal gevallen van intracerebrale bloedingen gezien bij de patiënten die een lage dosis alteplase ontvingen. Verder werd gezien dat de patiënten met een lacunair herseninfarct over het algemeen betere uitkomsten vertoonden dan patiënten met een non-lacunair herseninfarct.

De onderzoekers concludeerden dat er geen voordeel of nadeel werd gezien van het gebruik van een lage dosis alteplase ten opzichte van een gemiddelde dosis.  

Referenties

  1. Hsia AW, Sachdev HS, Tomlinson J, et al. Efficacy of IV tissue plasminogen activator in acute stroke: does stroke subtype really matter?. Neurology 2003;61:71-5.
  2. Barow E, Boutitie F, Cheng B, et al. Functional outcome of intravenous thrombolysis in patients with lacunar infarcts in the WAKE-UP trial. JAMA Neurology 2019;76:641–9.
  3. Zhou Z, Delcourt C, Xia C, et al. Low-Dose vs Standard-Dose Alteplase in Acute Lacunar Ischemic Stroke – The ENCHANTED Trial. Neurology 2021;96:e1512-e1526.