Het effect van de tijd tussen IVT en EVT op de uitkomsten van een acute ischemische beroerte

maart 2021 Kliniek in Praktijk Tanja van Harn

Editor’s pick van Dr. Vincent I.H. Kwa, neuroloog

In deze studie is aangetoond dat een kortere duur tussen een intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling bij patiënten met een acute ischemische beroerte resulteert in gunstigere functionele uitkomsten. Een langere duur tussen een intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling verhoogt het risico op symptomatische intracerebrale bloeding.

De ‘Endovascular Treatment in Ischemic Stroke’ (ETIS) registratie ie een lopende prospectieve, multicentrische observationele studie naar endovasculaire behandelingen in Frankrijk.

In deze gepubliceerde analyse uit deze registratie is gekeken naar een associatie tussen die tijd die er zit tussen behandeling met intraveneuze trombolyse (IVT) en endovasculaire behandeling (EVT) en functionele uitkomsten. Deze functionele uitkomsten zijn in deze studie gemeten door middel van de gemodificeerde ‘Rankin Scale’ (mRS). Verder is er in deze studie ook gekeken naar de angiografische uitkomsten en het bijwerkingenprofiel.

RESULTATEN

In deze analyse zijn data van 1.986 patiënten met een acute ischemische beroerte ten gevolge van een occlusie in een groot vat van de voorste circulatie geanalyseerd. Al deze patiënten zijn eerst behandeld met IVT en vervolgens EVT. De mediane tijd tussen het ontstaan van de symptomen en IVT was 150 minuten; de mediane tijd tussen IVT en EVT 95 minuten.

Een langere duur tussen IVT en EVT was geassocieerd met een slechtere functionele uitkomst na 90 dagen (mRS: 0–2, aangepaste OR per 30 minuten toename in tijd: 0,91; 95%-BI: 0,86–0,96; mRS: 0–1, aangepaste OR per 30 minuten toename in tijd: 0,89; 95%-BI: 0,84–0.94). Verder was een langere duur tussen IVT en EVT ook geassocieerd met een lagere kans op ‘modified Thrombolysis in Cerebral Infarction’ (mTICI) graad 2b tot 3 reperfusie (aangepaste OR per 30 minuten toename in tijd: 0,93; 95%-BI: 0,87–0,98) en een verhoogde kans op een symptomatische intracerebrale bloeding (aangepaste OR per 30 minuten toename in de tijd: 1,09; 95%-BI: 0,99–1,18).

CONCLUSIE

In deze studie is gevonden dat een korte duur tussen IVT en EVT geassocieerd is met betere functionele uitkomsten en een hoger percentage patiënten waarbij er complete reperfusie optreedt. De bevindingen van deze studie vormen een basis om te bepalen of de functionele uitkomsten bij patiënten met een beroerte verbeterd kunnen worden door een optimale tijdsduur tussen IVT en EVT.

Referentie

Zhu et al. Time from I.V. Thrombolysis to Thrombectomy and Outcome in Acute Ischemic Stroke. Annals of Neurology 2021 Mar;89(3):511-519.