Aneurysmaruptuur na trombolyse bij beroerte bij ongeruptureerd intracranieel sacculair aneurysma niet waarschijnlijk

oktober 2021 Kliniek in Praktijk Dominique Vrouwenvelder
Fusion image of MRI and MRA Brain or Magnetic resonance angiography ( MRA ) of cerebral artery in the brain Sagittal view for evaluate them stenosis and stroke disease.

Ongeruptureerd intracranieel aneurysma wordt beschouwd als een contra-indicatie voor intraveneuze trombolyse bij acute ischemische beroerte. Er is op dit moment echter beperkt data beschikbaar over de risico’s. Een Finse prospectieve cohortstudie beoordeelde de risico’s op aneurysmarupturen na een studieperiode van 15 jaar.1

Jyri Virta en collega’s wilden nagaan of intraveneuze trombolyse (IVT) bij acute ischemische beroerte (‘acute ischemic stroke’, AIS) kan leiden tot een aneurysmaruptuur en intracraniële bloedingen (‘intracranial hemorrhages’, ICH’s) bij patiënten met ongeruptureerd intracranieel aneurysma (‘unruptured intracranial aneurysms’, UIA’s). Zij onderzochten dit aan de hand van een prospectieve cohortstudie met patiënten behandeld in een Fins beroertecentrum tussen 2005 en 2019.

De onderzoekers beoordeelden radiologieverslagen en dossiers uit het Finse Zorgregister om patiënten met UIA’s te identificeren uit alle AIS-patiënten die werden behandeld met IVT in het centrum. Angiogrammen van patiënten werden bestudeerd voor aneurysma-kenmerken en andere beeldvormingsstudies van de hersenen werden bestudeerd voor ICH’s na IVT. De primaire uitkomstmaat was het aantal ICH’s in het ziekenhuis die konden worden toegeschreven aan een UIA-ruptuur na IVT. Secundaire uitkomsten waren symptomatische ICH’s in het ziekenhuis (volgens de ECASS-2 criteria; toename van ≥4 punten op de NIHSS) en alle andere ICH’s in het ziekenhuis.

IVT na AIS met UIA

Gedurende een studieperiode van 15 jaar werden in totaal 3.953 AIS-patiënten behandeld met IVT. Hiervan hadden 132 patiënten (3,3%) in totaal 155 UIA’s (141 sacculaire en 14 fusiforme). De gemiddelde diameter van de UIA’s was 4,7 ± 3,8 mm, waarbij 18,7% ≥7 mm en 9,7% ≥10 mm in diameter was. Geen van de 141 sacculaire UIA’s scheurde na IVT.

Drie patiënten [2,3%; 95%-BI: 0,6-5,8%] met grote fusiforme arteria basilaris UIA’s hadden een fatale ruptuur op 27 uur, 43 uur en 19 dagen na IVT. Alle drie kregen antistollingsbehandelingen toegediend na IVT en de antistolling trad in werking tijdens de UIA-ruptuur.

Enige ICH’s en symptomatische ICH’s werden vastgesteld bij respectievelijk 18,9% (95%-BI: 12,9-26,2%) en 8,3% (95%-BI: 4,4-13,8%) van alle AIS-patiënten.

Conclusie

Virta concludeert dat deze resultaten suggereren dat trombolytische therapie relatief veilig kan zijn voor mensen met een ischemische beroerte, zelfs als ze grotere sacculaire aneurysma’s hebben die niet zijn geruptureerd. Voor mensen met grote fusiforme aneurysmata moet extra aandacht worden besteed aan de behandeling, omdat bloedverdunners het risico op een aneurysmaruptuur kunnen verhogen. Doordat bloedverdunners tegenwoordig niet vaak meer gebruikt worden in het beginstadium na een ischemische beroerte, kan dat helpen om dit risico nog verder te verminderen.

Implicaties

Deze resultaten kunnen de populatie uitbreiden die deze trombolytische therapieën kan ontvangen. Zo kan dood en invaliditeit van mensen met beroertes worden voorkomen, aldus de onderzoekers.

Referenties

  1. Virta JJ, Strbian D, Putaala J, Korja M. Risk of Aneurysm Rupture After Thrombolysis in Patients With Acute Ischemic Stroke and Unruptured Intracranial Aneurysms. Neurology. 2021 Oct 6:10.1212/WNL.0000000000012771. Epub ahead of print.