Vergelijking van accuratesse beroerteschalen in herkennen van occlusie van grote bloedvaten

april 2021 Kliniek in Praktijk Marjolein Haakman-Groot
Stent angioplasty procedure with placing a balloon

Editor’s pick van prof. Robert van Oostenbrugge, vasculair neuroloog, Maastricht UMC

Het is belangrijk om bij een mogelijke beroerte snel te herkennen of hierbij ook sprake is van een occlusie van een groot bloedvat, wegens de tijdsgevoelige effecten van een endovasculaire behandeling. Het is hierbij van belang dat dit al wordt vastgesteld vóór de patiënt het ziekenhuis bereikt. Om dit proces te optimaliseren besloot onderzoeker dr. Martijne Duvekot samen met haar collega’s om acht beroerteschalen te valideren die kunnen worden ingezet bij de detectie van occlusies nog voor de patiënt in het ziekenhuis is.

Verschillende beroerteschalen

De prospectieve, observationele studie includeerde 1.039 volwassenen met een verdenking op een beroerte die met een ambulance naar een ziekenhuis in zuidwest-Nederland werden vervoerd. De paramedici gebruikten een mobiele app om de patiënt te beoordelen aan de hand van acht verschillende beroerteschalen:

 • Rapid Arterial oCclusion Evaluation (RACE)
 • Los Angeles Motor Scale (LAMS)
 • Cincinnati Stroke Triage Assessment Tool (C-STAT)
 • Gaze-Face-Arm-Speech-Time (G-FAST)
 • Prehospital Acute Stroke Severity (PASS)
 • Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS)
 • Conveniently-Grasped Field Assessment Stroke Triage (CG-FAST)
 • Face-Arm-Speech-Time plus severe arm or leg motor deficit (FAST-PLUS)

De belangrijkste uitkomst was de klinische diagnose van een ischemische beroerte met een proximale intracraniale occlusie van grote bloedvaten in de anterieure circulatie (‘large-vessel inclusion in anterior circulation’, aLVO). De occlusiestatus werd in het ziekenhuis gevalideerd door neuroradiologen aan de hand van CT-angiografie. De score op de beroerteschaal werd uitgedrukt als de ‘area under the curve’ onder de ‘receiver operating characteristic curve’ (AUROC). Hierbij representeert een AUROC van 0,5 een methode die net zo goed werkt als wanneer er willekeurig wordt toegewezen of een patiënt wel of geen aLVO heeft. Bij een AUROC van 1 zijn de sensitiviteit en specificiteit 100% (geen vals-positieven en geen vals-negatieven). Deze AUROC-scores werden vergeleken met de ‘National Institutes of Health Stroke Scale’ (NIHSS)-scores.

Meest accurate diagnose met RACE

De mediane leeftijd van de patiënten was 72 jaar (interkwartielbereik: 61-81). Van de 1.039 geïncludeerde patiënten met een verdenking op een beroerte werd bij 120 patiënten (12%) de diagnose aLVO gesteld door de paramedici, nog voor de patiënt het ziekenhuis bereikte. Vervolgens werd in het ziekenhuis de diagnose gecheckt met neuro-imaging. Hierbij bleek de RACE-methode het meest accuraat te zijn in het diagnosticeren van een aLVO. De beroerteschalen scoorden als volgt, van hoogste naar laagste AUROC-score:

 1. RACE: 0,83 (95%-BI: 0,79-0,86)
 2. G-FAST: 0,80 (95%-BI: 0,76-0,84)
 3. CG-FAST: 0,80 (0,76-0,84)
 4. LAMS: 0,79 (95%-BI: 0,75-0,83)
 5. CPSS: 0,79 (95%-BI: 0,75-0,83)
 6. PASS: 0,76 (95%-BI: 0,72-0,80)
 7. C-STAT: 0,75 (95%-BI: 0,71-0,80)
 8. FAST-PLUS: 0,72 (95%-BI: 0,67-0,76).

De diagnose van aLVO werd iets accurater ingeschat door een arts op de spoedeisende hulp met een AUROC van 0,86 (95%-BI: 0,83-0,89) in vergelijking met de app met de beroerteschalen.

Inzet beroerteschalen

Uit deze studie bleek dat paramedici aan de hand van verschillende beroerteschalen met een acceptabele tot goede accuratesse in staat waren om aLVO te herkennen tijdens de ambulancerit. Hierbij scoorden de RACE, G-FAST en CG-FAST het beste op accuratesse. In de toekomst kan nog worden onderzocht of het inzetten van deze schalen ook leidt tot een verbetering van de uitkomsten van patiënten met een ischemische beroerte.

Referentie

Duvekot MH, Venema E, Rozeman AD, et al. Comparison of eight prehospital stroke scales to detect intracranial large-vessel occlusion in suspected stroke (PRESTO): a prospective observational study. The Lancet Neurology 2021;20:213-22.