Editor’s Pick van Linda Jacobi-Postma: niet te missen literatuur voor uw praktijk

september 2023 Editor's pick Van de redactie

In dit onderdeel van de TNN-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op neurologie en/of neurochirurgie. Deze selectie is gemaakt door dr. Linda Jacobi-Postma (neuroradioloog, MUMC+, en lid van de hoofdredactieraad van TNN) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

RADIOLOGISCHE EN NEUROPATHOLOGISCHE KENMERKEN VAN DE ZIEKTE VAN CREUTZFELDT-JAKOB

Bij de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (‘Creutzfeldt-Jakob’s disease’, CJD) wordt de diffusie-gewogen MRI-opname van de hersenen gekenmerkt door een hyperintens signaal ter plaatse van de cerebrale cortex en de basale ganglia. Recentelijk hebben Japanse onderzoekers een kwantitatieve studie verricht naar de neuropathologische en radiologische kenmerken van CJD. Lees meer

COGNITIEVE BIJWERKINGEN VAN SCHEDELBESTRALING MONITOREN MET RFSMRI

Schedelbestraling kan op de lange termijn leiden tot cognitieve achteruitgang en cerebrale microbloedingen. De onderliggende mechanismen zijn niet geheel duidelijk. Mogelijk is de cognitieve achteruitgang gerelateerd aan de door radiotherapie veroorzaakte wittestofnecrose, functionele veranderingen in hersennetwerken en vasculaire hersenschade. Dit recent uitgevoerde dwarsdoorsnedeonderzoek biedt nieuwe inzichten. Lees meer

ZWARTE-LIJNTEKEN ALS MRI-MARKER VOOR FOCALE CORTICALE DYSPLASIE TYPE IIB

Hoe vaak wordt op MRI-opnamen het zwarte-lijnteken gezien bij focale corticale dysplasie? In welke mate overlapt het zwarte-lijngebied met het gebied waar de epileptische aanvallen ontstaan? En is volledige aanwezigheid van het zwarte-lijngebied in het resectiepreparaat gerelateerd aan de kans om na de operatie aanvalsvrij te zijn? Deze vragen stonden centraal in een retrospectief onderzoek naar het zwarte-lijnteken bij patiënten met onbehandelbare epilepsie met een focaal begin en focale corticale dysplasie. Lees meer

IMMUUNHISTOCHEMISCHE MARKERS VOOR VAATWANDAANKLEURING OP MRI-SCAN BIJ INTRACRANIEEL ANEURYSMA

In de klinische praktijk bestaat een groeiende behoefte aan manieren om een dreigende ruptuur van een intracranieel aneurysma tijdig te detecteren. Mogelijk kan vaatwandaankleuring bij MRI hierbij een rol spelen, maar het bewijs hiervoor is tot dusver onvoldoende gebleken om te worden opgenomen in nationale en internationale richtlijnen. Een recent uitgevoerd prospectief observationeel onderzoek biedt meer duidelijkheid. Lees meer

‘LATE’ ENDOVASCULAIRE BEHANDELING VAN HET ACUTE HERSENINFARCT ZINVOL BIJ BREDE PATIËNTENPOPULATIE

Onlangs is in The Lancet een artikel gepubliceerd met de resultaten van de Nederlandse MR CLEAN-LATE-studie. In deze pragmatische, gerandomiseerde fase III-studie werden de werkzaamheid en veiligheid van endovasculaire behandeling in het late tijdsinterval onderzocht bij patiënten met een acuut herseninfarct als gevolg van een occlusie van een proximale intracraniële arterie van de voorste circulatie bij wie ten minste enige collateralen te zien zijn bij CT-angiografie. Lees meer