EDITOR’S PICK VAN ROBERT VAN OOSTENBRUGGE: NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

april 2021 Editor's pick Neuroloog

KLINISCH SIGNIFICANTE RESPONS OP ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC BIJ JONGE BABY’S MET SMA

Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 is een aandoening waarbij de lagere motorneuronen in het ruggenmerg zijn aangetast en waarbij symptomen van atrofie verschijnen binnen de eerste 6 maanden van het leven. Om deze jonge kinderen een optie te bieden is onasemnogene abeparvovec ontwikkeld. Deze gentherapie is bedoeld voor patiënten met erfelijke mutaties (deleties of puntmutaties) in beide allelen van het SMN1-gen of maximaal drie kopieën van het SMN2-gen… 

Lees meer

VERGELIJKING ACCURATESSE BEROERTESCHALEN IN HERKENNEN VAN OCCLUSIE VAN GROTE BLOEDVATEN

Het is belangrijk om bij een mogelijke beroerte snel te herkennen of hierbij ook sprake is van een occlusie van een groot bloedvat, wegens de tijdsgevoelige effecten van een endovasculaire behandeling. Het is hierbij van belang dat dit al wordt vastgesteld vóór de patiënt het ziekenhuis bereikt. Om dit proces te optimaliseren besloot onderzoeker dr. Martijne Duvekot et al. acht beroerteschalen te valideren die kunnen worden ingezet voor de detectie van occlusie nog voor de patiënt in het ziekenhuis is… 

Lees meer

VOORSPELLEN VAN RISICO’S OP RECIDIEF ISCHEMISCH HERSENINFARCT EN INTRACRANIËLE BLOEDINGEN BIJ ANTI-TROMBOSEBEHANDELING   

Op dit moment bestaan er onvoldoende krachtige modellen die de risico’s van recidief ischemisch herseninfarct en intracraniële bloedingen kunnen voorspellen bij patiënten die behandeld worden met antitrombotische therapie. Dit onderzoek draagt twee nieuwe modellen aan. Deze lijken een goede voorspellende waarde te hebben, maar moeten nog wel extern gevalideerd worden… 

Lees meer

TWEEDE DOSIS INTRAVENEUS IMMUNOGLOBULINE LIJKT WEINIG ZINVOL BIJ ERNSTIG GUILLAIN-BARRÉ-SYNDROOM 

Het behandelen vanpatiënten met een ernstige vorm van het Guillain-Barré-syndroom met een enkele standaarddosering (2 g/kg lichaamsgewicht) intraveneus immunoglobuline is niet altijd toereikend. Het blijkt dat wereldwijd ongeveer een kwart van deze patiënten een tweede dosis immunoglobuline ontvangt, maar er was nog niet vastgesteld of dat effectief was.  Uit een nieuwe studie blijkt dat er geen duidelijk bewijs is dat patiënten met ernstig GBS baat hebben bij een tweede dosis intraveneus immunoglobuline… 

Lees meer

BOTULINETOXINE-INJECTIE EFFECTIEF ALS BEHANDELING VOOR DYSTONISCHE TREMOR

In deze dubbelblinde, gerandomiseerde studie is aangetoond dat een botulinetoxine-injectie effectief is als behandeling van dystonische tremor in de bovenste extremiteit. Na zes weken werd een verschil van 10,9 punten gevonden op de Fahn-Tolosa-Marin Clinical Rating Scale for Tremor, een significant verschil in het voordeel van de botulinetoxine-injectie. Deze injecties blijken gunstig voor het realiseren van tremorcontrole… 

Lees meer