Editor’s Pick van Robin Lemmens: niet te missen literatuur voor uw praktijk

februari 2023 Editor's pick Neuroloog

In dit onderdeel van de TNN-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op neurologie en/of neurochirurgie. Deze selectie is gemaakt door prof. dr. Robin Lemmens (neuroloog, UZ Leuven, en lid van de hoofdredactieraad van TNN) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

AMYLOÏDEGERELATEERDE IMAGINGABNORMALITEITEN BIJ DE BEHANDELING VAN ALZHEIMER MET ADUCANUMAB

Amyloïdegerelateerde imagingabnormaliteiten worden vaak gerapporteerd bij patiënten die aducanumab gebruiken voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer in het kader van een klinische studie. In JAMA Neurology werd, gebruikmakend van de grote datasets van deze studies, een analyse gepubliceerd van de kenmerken van dit nog niet geheel begrepen fenomeen. Lees meer

COGNITIEVE ACHTERUITGANG NA ERNSTIGE CORONA-INFECTIE VERGELIJKBAAR MET VERLIES VAN 10 IQ-PUNTEN

Mensen die een ernstige COVID-19-ziekte doorgemaakt hebben kunnen mogelijk nadien met langdurige neurologische gevolgen blijven kampen, zoals cognitieve achteruitgang, ‘brain fog’ en moeite om op bepaalde woorden te komen. Een recente kleine studie uit Cambridge (Verenigd Koninkrijk) suggereert dat die cognitieve terugval vergelijkbaar is met het verlies van 10 IQ-punten. Lees meer

ROTTERDAMSE ONDERZOEKERS VINDEN MOGELIJK VERBAND TUSSEN DARMFLORA EN DEPRESSIVITEIT

Een recente studie die is uitgevoerd door wetenschappers in Rotterdam en Amsterdam legt een verband tussen de samenstelling van de bacteriën in onze darmen met depressiviteit. De studie is gepubliceerd in Nature Communications. Het was al langer bekend dat de samenstelling van het microbioom – ook wel darmflora genoemd – invloed heeft op hoe we ons voelen. Er wordt wereldwijd al een tijdje onderzoek gedaan naar de manier waarop de bacteriën, virussen en gisten invloed uitoefenen op de hersenen. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam vonden connecties tussen 12 groepen darmbacteriën en depressieve gevoelens. Lees meer

HOOFDLETSEL GEASSOCIEERD MET LAAT OPTREDENDE EPILEPSIE

Laat optredende epilepsie (‘late-onset epilepsy’, LOE) treft wereldwijd een aanzienlijk aantal mensen. Hoofdletsel is een van de bekendste risicofactoren voor verworven epilepsie, maar de mate waarin eerder hoofdletsel kan bijdragen aan LOE is minder duidelijk. Uit een recente studie gepubliceerd in Neurology is gebleken dat hoofdletsel geassocieerd wordt met LOE, met name bij oudere patiënten. Daarnaast bleek LOE geassocieerd met frequenter hoofdletsel of ernstiger letsel. Lees meer

FINGOLIMOD ZORGT VOOR BETERE KWALITEIT VAN LEVEN BIJ KINDEREN MET MULTIPLE SCLEROSE

Uit de PARADIGMS-studie is gebleken dat fingolimod een superieure werkzaamheid heeft ten opzichte van interferon β-1a bij pediatrische patiënten met multiple sclerose (MS). Onlangs is een nieuwe analyse van de PARADIGMS-studie gepubliceerd in BMJ Neurology Open, waarin is aangetoond dat fingolimod ook zorgt voor een significante verbetering van de kwaliteit van leven van jonge patiënten met MS. Lees meer