Hoofdletsel geassocieerd met laat optredende epilepsie

februari 2023 Wetenschap Marleen Huijsmans
Woman lying on the floor at home, epilepsy, unconsciousness, faint, stroke, accident or other health problem, healthcare and medical concept

Laat optredende epilepsie (‘late-onset epilepsy’, LOE) treft wereldwijd een aanzienlijk aantal mensen. Hoofdletsel is een van de bekendste risicofactoren voor verworven epilepsie, maar de mate waarin eerder hoofdletsel kan bijdragen aan LOE is minder duidelijk. Uit een recente studie gepubliceerd in Neurology is gebleken dat hoofdletsel geassocieerd wordt met LOE, met name bij oudere patiënten. Daarnaast bleek LOE geassocieerd met frequenter hoofdletsel of ernstiger letsel. 

STUDIEOPZET

De studie includeerde 8.872 personen die deelnamen aan de ‘Atherosclerosis Risk in Communities’ (ARIC)-studie in de Verenigde Staten met dekking binnen het Amerikaanse Medicare-systeem, waaruit deels de zorgkosten van Amerikanen vergoed worden. Het aantal gevallen van hoofdletsel tot en met 2018 werd geïnventariseerd vanuit het systeem voor Medicare-vergoedingen, wat bestaat uit serviceclaims voor intramurale/spoedeisende zorg, actieve bewaking van ziekenhuisopnames en zelfrapportage door deelnemers. LOE-gevallen tot en met 2018 werden geïdentificeerd op basis van gekoppelde Medicare-claims. De onderzoekers gebruikten Cox-modellen voor proportionele risico’s om associaties tussen hoofdletsel en LOE te evalueren, waarbij gecorrigeerd werd voor demografische, cardiovasculaire en levensstijlfactoren.

HOOFDLETSEL GEASSOCIEERD MET LOE

De hazardratio (HR) voor het ontwikkelen van LOE bij een voorgeschiedenis van hoofdletsel was 1,88 [95%-BI: 1,44-2,43]. Er was bewijs voor dosis-responsassociaties, met een groter risico op LOE bij een toenemend aantal eerdere hoofdletsels (HR [95%-BI]: 1,37 [1,01-1,88] voor 1 eerder hoofdletsel en HR [95%-BI]: 3,55 [2,51-5,02] voor twee of meer eerdere hoofdletsels, vergeleken met geen hoofdletsel). Daarnaast werd een verband geobserveerd tussen ernstiger letsel en het ontwikkelen van LOE (HR [95%-BI]: 2,53 [1,83-3,49] voor licht letsel en HR [95%-BI] 4,90 [3,15-7,64] voor matig/ernstig letsel, vergeleken met geen hoofdletsel). Hoofdletsel opgelopen op een leeftijd ouder dan 67 bleek significant geassocieerd met LOE (HR [95%-BI]: 4,01 [2,91-5,54]). Dit was niet het geval voor hoofdletsel opgelopen op jongere leeftijd (HR [95%-BI]: 0,98 [0,68-1,41]).

De onderzoekers concluderen op basis van deze data dat er een verband bestaat tussen hoofdletsel en een verhoogd risico op het ontwikkelen van LOE, vooral wanneer hoofdletsel op oudere leeftijd werd opgelopen. Daarnaast was er bewijs voor een hoger risico op LOE na een groter aantal eerdere incidenten van hoofdletsel en na ernstiger letsel.

REFERENTIE

Schneider ALC, Gottesman RF, Krauss GL, et al. Association of Head Injury With Late-Onset Epilepsy: Results From the Atherosclerosis Risk in Communities Cohort. Neurology. 2022;98:e808-e817.