Editor’s pick van Stephan Goedee: niet te missen literatuur voor uw praktijk

april 2022 Editor's pick Neuroloog

In dit onderdeel van de TNN-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op neurologie en/of neurochirurgie. Deze selectie is gemaakt door DR. STEPHAN GOEDEE (Neuroloog, Brain Center UMC Utrecht, en lid van de hoofdredactieraad van TNN) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

DAGBOEKSTUDIE: MIGRAINEAANVALLEN HEFTIGER RONDOM MENSTRUATIE

Migraineaanvallen zijn langer en heviger rondom de menstruatie. Bovendien is de kans op terugkeren van de hoofdpijn groter en gebruiken vrouwen tijdens deze dagen vaker antimigrainemiddelen. Dat concluderen Leidse en Rotterdamse onderzoekers uit een dagboekenonderzoek onder 500 vrouwen met migraineklachten… Lees meer

AFGENOMEN KANS OP BLIJVENDE INVALIDITEIT BIJ MULTIPLE SCLEROSE VANAF KINDERJAREN

De vooruitgang in de behandeling van multiple sclerose heeft in de afgelopen decennia geleid tot een algemene verbetering van de prognose bij volwassenen. Of dit ook geldt voor patiënten bij wie de ziekte in de kinderjaren is ontstaan, is nog onduidelijk. Dit is nader onderzocht in een retrospectieve, observationele studie met ruim 3.000 patiënten… Lees meer

RISICO OP BEROERTE BIJ JONGVOLWASSENEN NIET OVERAL IN DE WERELD GELIJK

Verschillen in incidentie van het aantal beroertes bij jongvolwassen mensen wereldwijd kunnen verklaard worden door etnische, raciale en regionale verschillen als het gaat om risicofactoren voor ischemische beroerte op jongere leeftijd. Dit blijkt uit een meta-analyse van onder meer het Radboudumc, met gepoolde individuele patiëntgegevens van 32 cohortstudies uit 29 landen met patiënten in de leeftijd tussen 18 en 50 jaar… Lees meer

ANTILICHAAM DONANEMAB VERTRAAGT COGNITIEVE EN FUNCTIONELE ACHTERUITGANG BIJ VROEGE ALZHEIMER

Een nieuwe fase II-studie, onlangs gepubliceerd in the New England Journal of Medicine, demonstreerde effectiviteit van het antilichaam donanemab bij patiënten met vroege alzheimer. Het primaire eindpunt werd gehaald: patiënten gingen cognitief en functioneel significant minder achteruit over een periode van 1,5 jaar ten opzichte van placebo. Wel werden gemengde resultaten gezien bij de secundaire eindpunten… Lees meer

DNA-METHYLERING TOONT VERANDERINGEN AAN IN METABOLISCHE EN ONTSTEKINGSROUTES BIJ ALS

De erfelijkheidsgraad van ALS wordt geschat op 40-50%. Dit betekent dat een groot deel van het risico om ALS te ontwikkelen, kan worden toegeschreven aan omgevings- en levensstijlfactoren. Hop et al. poogden door middel van een associatiestudie naar DNA-methylatie aan te tonen welke leefstijlfactoren verband houden met ALS… Lees meer