Elektrostimulatie lijkt aanvalsfrequentie te halveren bij epilepsiepatiënten

april 2023 Zorginnovatie Willem van Altena
Adult and child hands holding encephalography brain paper cutout,autism, Stroke, Epilepsy and alzheimer awareness, seizure disorder, stroke, ADHD, world mental health day concept

Is langdurige behandeling met epicraniële elektrische focale cortexstimulatie geassocieerd met een vermindering van de aanvalsfrequentie bij medicijnrefractaire focale epilepsie? Dat is het onderwerp van een Duitse studie die onlangs werd gepubliceerd in vakblad JAMA Neurology.

Voor de grote groep mensen met epilepsie die niet medicinaal behandeld kan worden zijn alternatieve behandelmethoden nodig. Een nieuw stimulatieapparaat, dat sinds kort in Europa beschikbaar is voor de behandeling van patiënten met een predominante aanval is nu voor het eerst aan klinische testen onderworpen door wetenschappers in Duitsland.

EASEE II en PIMIDES I

De studie was een gepoolde analyse van twee niet-gerandomiseerde niet-gecontroleerde onderzoeken, EASEE II en PIMIDES I, die respectievelijk op 15 januari 2019 en 14 januari 2020 van start gingen en eindigden op 28 juli 2021. Dit waren de eerste bij mensen uitgevoerde, prospectieve, eenarmige onderzoeken, met een evaluatieperiode van 8 maanden. De 33 patiënten werden gerekruteerd in 7 Europese epilepsiecentra. Opeenvolgende deelnemers met medicijnrefractaire focale epilepsie werden ingeschreven. De studiegegevens werden geanalyseerd van 29 september 2021 tot 2 februari 2022.

Na een prospectieve basisperiode van 1 maand werden de patiënten geïmplanteerd met het neurostimulatieapparaat. Na een herstelperiode van 1 maand na de implantatie werd ongeblind FCS geactiveerd met zowel hoogfrequente als gelijkstroomcomponenten (DC), uitgevoerd via elektrode-arrays die epicraniaal boven het individuele epileptische focusgebied waren geplaatst.

Resultaten

Van de 34 volwassen patiënten die werden ingeschreven op 6 Duitse en 1 Belgische onderzoekslocatie, kregen er 33 (gemiddelde leeftijd 34 jaar; 18 mannelijke patiënten) het neurostimulatieapparaat geïmplanteerd. In totaal ondergingen 32 patiënten gecombineerde hoogfrequente gelijkstroomstimulatie tot minstens 8 maanden na het implantatiebezoek. Na 6 maanden stimulatie reageerden 17 van de 32 patiënten (53,1%) op de behandeling met ten minste 50% vermindering van de aanvalsfrequentie in vergelijking met de uitgangswaarde, wat overeenkomt met een significante mediane vermindering van 52% van de aanvallen (95% BI, 0,37%-0,76%; P<0,001). Er werden geen apparaat- of proceduregerelateerde ernstige bijwerkingen gemeld, en er waren geen significante veranderingen in cognitie, stemming of algemene levenskwaliteit.

De resultaten van deze gepoolde analyse van 2 niet-gerandomiseerde, niet-gecontroleerde onderzoeken suggereren dat FCS met een nieuw neurostimulatieapparaat werd geassocieerd met een effectieve vermindering van de aanvalsfrequentie bij patiënten met medicijnrefractaire focale epilepsie en een veelbelovende behandeloptie kan zijn voor patiënten met een predominante epileptische focus.

Referentie

Schulze-Bonhage A, Hirsch M, Knake S, EASEE Study Group. Focal Cortex Stimulation With a Novel Implantable Device and Antiseizure Outcomes in 2 Prospective Multicenter Single-Arm Trials. JAMA Neurol. 2023 Apr 3:e230066. doi: 10.1001/jamaneurol.2023.0066. Epub ahead of print. PMID: 37010826; PMCID: PMC10071400.