Frexalimab vertoont veelbelovende resultaten bij onderdrukken ziekteactiviteit op MRI bij MS

juni 2024 Farmanieuws Willem van Altena

Een tweede-generatie anti-CD40L monoklonaal antilichaam, frexalimab, onderdrukt mogelijk significant de ziekteactiviteit van multiple sclerose (MS) op MRI. Een studie door wetenschappers van de universiteit van Oklahoma (Verenigde Staten) toont een bijna volledige afwezigheid van nieuwe hersenlaesies na 48 weken bij patiënten die de hoogste dosis ontvingen. Er werden daarbij geen verhoogde infectierisico’s of trombotische gebeurtenissen waargenomen. De bevindingen werden onlangs gerapporteerd bij het jaarlijkse congres van het Consortium of Multiple Sclerosis Centers (CMSC) in Nashville.

Het dubbelblinde, gerandomiseerde fase 2-onderzoek omvatte 125 MS-patiënten, verdeeld in een 4:4:4:1 ratio. De groepen ontvingen 1200 mg frexalimab intraveneus elke 4 weken, 300 mg frexalimab subcutaan elke 2 weken, of placebo. Aan het einde van de geblindeerde studie bedroegen de gemiddelde aantallen nieuwe gadolinium-positieve (Gd+ T1) laesies per patiënt 0,2 en 0,3 in de hogere en lagere dosisgroepen, respectievelijk, en 1,4 in de placebo-groepen.

Bij 48 weken vertoonde de groep met de hoge dosis nog betere resultaten: het aantal Gd+ T1 laesies daalde tot 0,1 na 24 weken en bereikte 0,0 na 48 weken. Voor de lagere dosisgroep was er een geleidelijke afname naar 0,2 bij week 48. De jaarlijkse relapse-rate na 48 weken was 0,4.

Bij patiënten die aanvankelijk placebo kregen maar na 12 weken werden overgeschakeld op actieve therapie, daalde het aantal Gd+ T1 laesies tot 0,3 bij degenen die overschakelden naar de hoge dosis en 1,0 bij de lagere dosis. Na 48 weken bereikten beide switch-groepen een laesieniveau van 0,2.

Bijwerkingen

Frexalimab vertoonde weinig tot geen invloed op de lymfocytenaantallen of immunoglobuline G en M niveaus gedurende de studieperiode van 12 weken en de daaropvolgende open-label extensie. Dit kan bijdragen aan het lage niveau van bijwerkingen. Tot nu toe zijn er geen trombo-embolische gebeurtenissen waargenomen en de infectiepercentages en andere bijwerkingen zoals nasofaryngitis, waren vergelijkbaar met placebo gedurende de 12 weken durende gecontroleerde studie en zijn niet toegenomen bij langdurige monitoring. Incidenten zoals hoofdpijn en COVID-19-infectie kwamen ook voor op vergelijkbare niveaus als bij placebo.

Frexalimab wordt momenteel verder onderzocht in twee fase 3-onderzoeken: FREXALT richt zich op relapsing-remitting MS, terwijl FREVIV zich richt op niet-relapsing secundair progressieve MS.

Referentie

Vermersch P, Granziera C, Mao-Draayer Y, Cutter G, Kalbus O, Staikov I, Dufek M, Saubadu S, Bejuit R, Truffinet P, Djukic B, Wallstroem E, Giovannoni G; Frexalimab Phase 2 Trial Group. Inhibition of CD40L with Frexalimab in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2024 Feb 15;390(7):589-600. doi: 10.1056/NEJMoa2309439. PMID: 38354138.