Gebruik van gehoorapparaat beperkt risico op cognitieve achteruitgang

maart 2023 Preventie Diede Smeets

Verlies van het gehoorvermogen is geassocieerd met cognitieve achteruitgang, maar het is nog onbekend of het gebruik van gehoorapparaten dan ook een positief effect kan hebben op de cognitie. Recentelijk is een systematische review en meta-analyse met als onderwerp de associatie tussen het gebruik van gehoorapparaten en cognitieve achteruitgang en dementie gepubliceerd in JAMA Neurology.

De auteurs baseerden hun systematische review en meta-analyse op artikelen uit PubMed, Embase en de Cochrane-database en includeerden studies gepubliceerd voor 23 juli 2021. Gerandomiseerde klinische of observationele studies werden in beschouwing genomen wanneer de volledige artikelen in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd waren. Om in aanmerking te komen moesten de studies rapporteren over de relatie tussen gehoorapparaten en cognitief functioneren, cognitieve achteruitgang, cognitieve beperking of dementie bij patiënten met gehoorverlies. De literatuurreview werd uitgevoerd volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses (PRISMA)-richtlijnen.

Lange- en kortetermijn voordelen

In totaal werden 3.243 studies gescreend, waarvan uiteindelijk 31 studies met tezamen 137.484 deelnemers werden geïncludeerd in de totale analyse (25 observationele studies en 6 klinische studies). De kwantitatieve analyse omvatte 19 van deze studies, waarvan 15 observationele en 4 klinische studies. Om de langetermijnassociaties tussen het gebruik van gehoorapparaten en cognitieve achteruitgang te onderzoeken werd een meta-analyse van 8 studies met 126.903 deelnemers en een follow-upduur van 2 tot 25 jaar uitgevoerd. Hieruit bleek een significant lager risico op elke vorm van cognitieve achteruitgang bij gebruik van gehoorapparaten vergeleken met patiënten met ongecorrigeerd gehoorverlies (HR [95%-BI]: 0,81 [0,76-0,87]; I2=0%). Daarnaast bleek uit een meta-analyse van 11 studies met 568 deelnemers dat het gebruik van gehoorapparaten tot een verbetering van 3% leidde in kortetermijn cognitieve testscores (‘ratio of means’ [95%-BI]: 1,03 [1,02-1,04]; I2=0%).

Conclusie

Deze studie toont daarmee aan dat het gebruik van gehoorapparaten bij personen met gehoorverlies geassocieerd was met een risicovermindering van 19% wat betreft cognitieve achteruitgang op de lange termijn. Daarnaast verbeterde het gebruik van gehoorapparaten op korte termijn de cognitieve testscore met gemiddeld 3%. Toekomstige gerandomiseerde studies zouden meer inzicht kunnen bieden in de cognitieve voordelen geassocieerd met het gebruik van hoorapparaten.

Referentie

Yeo BSY, Song HJJ, Toh EMS, et al. Association of hearing aids and cochlear implants with cognitive decline and dementia: A systematic review and meta-analysis. JAMA Neurology 2022;80:134-41.