Gunstig risico-batenprofiel van continue subcutane ND0612-infusie bij ziekte van Parkinson

mei 2024 Algemeen Niels Elbert
The hands of a man with Parkinson's disease tremble. Strongly trembling hands of an older man

Continue subcutane infusie van ND0612 (levodopa/carbidopa 60,0/7,5 mg/ml) leidt in vergelijking tot orale levodopa/carbidopa tot een langere fase waarin de medicatie goed werkt (on-fase) zonder hinderlijke dyskinesie bij patiënten met de ziekte van Parkinson en levodopa-gerelateerde motorische fluctuaties. Dit concluderen Alberto Espay (University of Cincinnati, VS) en collega-onderzoekers op basis van de resultaten van de BouNDless-studie.

BouNDless

BouNDless is een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde fase III-studie die is uitgevoerd in 117 ziekenhuizen, waaronder het Amsterdam UMC, in 16 landen. Patiënten van 30 jaar of ouder met de ziekte van Parkinson (in stadium ≤3 volgens de Hoehn en Yahr-classificatie tijdens de on-fase) bij wie de fase waarin de medicatie is uitgewerkt (off-fase) ten minste 2,5 uur per dag duurt, kwamen in aanmerking voor deelname. Deelnemers doorliepen eerst een ‘open-label’-aanloopperiode (‘run-in’) van 8-12 weken, waarin de optimale dosering van continue subcutane infusie van ND0612 en orale levodopa/carbidopa met directe afgifte werd vastgesteld. Daarna werden de deelnemers 1:1 gerandomiseerd tussen behandeling met subcutane ND0612 of orale levodopa/carbidopa gedurende 12 weken.

Om de blindering te waarborgen kreeg de ND0612-groep orale levodopa/carbidopa in placebovorm, en de controlegroep subcutane ND0612 in placebovorm. De primaire uitkomstmaat was de verandering in de totale dagelijkse duur van de on-fase zonder hinderlijke dyskinesie ten opzichte van de uitgangswaarde. De onderzoekers definieerden 9 secundaire uitkomstmaten, die zij volgens een hiërarchische structuur analyseerden. Ook beoordelen zij de veiligheid van de behandelingen.

In totaal werden 259 patiënten gerandomiseerd, van wie 128 patiënten werden toegewezen aan de ND0612-groep en 131 patiënten aan de controlegroep. Behandeling met subcutane ND0612 resulteerde in 1,72 uur langere on-fase zonder hinderlijke dyskinesie, vergeleken met orale levodopa/carbidopa (verandering ten opzichte van de uitgangswaarde: -0,48 vs. -2,20 uur; p<0,0001). Ook werden er statistisch significante verschillen gevonden in de eerste 4 van de 9 secundaire uitkomstmaten ten gunste van ND0612, namelijk in: (a) de dagelijkse duur van de off-fase (-1,40 uur); (b) de invloed van motorische verschijnselen op algemene dagelijkse levensverrichtingen (-3,05 punten op deel 2 van de MDS-UPDRS-vragenlijst); (c) de globale indruk van verandering (OR [95%-BI]: 5,31 [2,67-10,58]); en (d) de globale indruk van klinische verandering (OR [95%-BI]: 7,23 [3,57-14,64]).

Bijwerkingen

Ongewenste voorvallen traden op bij 80% van de patiënten in de ND0612-groep en bij 74% van de patiënten in de controlegroep. De meest voorkomende ongewenste voorvallen waren reacties op de infusieplaats (57 vs. 43%), waarvan de meeste niet ernstig waren. Bij 4 patiënten in de ND0612-groep traden ernstige ongewenste voorvallen op die gerelateerd waren aan de behandeling, te weten cellulitis op de infusieplaats (n=2), een abces en een ulcus op de infusieplaats (n=1), en paresthesie en perifere motorische en sensorische neuropathie (n=1). Eén deelnemer in de ND0612-groep overleed, maar het overlijden was niet gerelateerd aan de behandeling.

Volgens de onderzoekers is subcutane infusie met ND0612 een veilige en werkzame behandeling voor motorische fluctuaties bij patiënten met de ziekte van Parkinson. De lopende ‘open-label’-extensiestudie moet duidelijkheid geven over de werkzaamheid en veiligheid van deze behandeling op de lange termijn.

Referentie

Espay AJ, Stocchi F, Pahwa R, et al; BouNDless Study Group. Safety and efficacy of continuous subcutaneous levodopa-carbidopa infusion (ND0612) for Parkinson’s disease with motor fluctuations (BouNDless): a phase 3, randomised, double-blind, double-dummy, multicentre trial. Lancet Neurol 2024;23:465-76.