Hersenstichting en Hartstichting slaan handen ineen bij gezamenlijke aanpak van beroerte

november 2022 In Actie Willem van Altena

De Hersenstichting en de Hartstichting trekken samen 4 miljoen euro uit voor een nieuw landelijk beroerteconsortium waarin diverse zorgdisciplines op het gebied van beroerte met elkaar samenwerken. Onder de naam CONTRAST gaan diverse universitaire medische centra, Nederlandse ziekenhuizen en partners uit de industrie samenwerken om de preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg van de beroerte te verbeteren.

Ieder jaar worden in Nederland ongeveer 40.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een beroerte. Ongeveer de helft van de patiënten met een beroerte blijft ernstig gehandicapt of overlijdt. En verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren explosief zal toenemen.

Elke seconde telt

Bij de behandeling van een beroerte telt elke seconde omdat hersenweefsel afsterft als het geen zuurstof krijgt. Het lukt specialisten steeds beter een beroerte te behandelen, toch is er nog ruimte voor verbetering. Zo is het nog onduidelijk wie precies baat heeft bij welke behandeling en zijn de behandelopties bij hersenbloedingen relatief beperkt.

Ambulance

Een belangrijk doel van het consortium is het verkorten van de tijd tussen het ontstaan van een beroerte en de behandeling. Dat begint al in de ambulance waar momenteel de oorzaak van een beroerte niet goed is vast te stellen. Daarom komt er onder meer onderzoek naar de inzet van nieuwe technologieën in de ambulance. Die maken het mogelijk om meteen de juiste diagnose te stellen om vervolgens de patiënt direct naar het meest geschikte behandelziekenhuis te vervoeren. 

Revalidatie

Eerdere studies vanuit dit consortium waarbij radiologen, neurologen en neurochirurgen nauw samenwerkten, leidden al tot verbeteringen van acute behandelingen na een beroerte. Revalidatie, chronische zorg en aandacht voor mensen die een beroerte hebben gehad blijven echter ook van groot belang. Dit zorgt voor zo goed mogelijk herstel van hersenfuncties en kwaliteit van leven. Mede door de financiering van de Hersenstichting zal het consortium zich in deze vervolgfase ook meer gaan richten op revalidatie en herintegratie na een beroerte. 

Het is voor het eerst in Nederland dat al deze disciplines samenwerken op het gebied van beroerte. Het doel is om de verschillende typen zorg naadloos in elkaar over te laten gaan. Zodat ook wanneer later in het leven onvoorziene zorg nodig is, dit meteen aangepakt kan worden. Het consortium zal een grote groep patiënten langdurig volgen. De onderzoekers verwachten dat hoe beter in een vroeg stadium zicht is op het herstel, hoe beter hier later op kan worden ingespeeld. Hierdoor krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste tijd en juiste plek.

Kwaliteit van leven

De Hersenstichting vindt het belangrijk dat iedereen die met de gevolgen van een beroerte moet leven, daar zo min mogelijk last van heeft. Kwaliteit van leven en blijven meedoen in de maatschappij staan hoog op de agenda. “Dankzij de samenwerking tussen de Hersenstichting en de Hartstichting kunnen we de krachten bundelen voor zowel de acute als de langdurige zorg. Doordat de Hersenstichting en de Hartstichting de handen ineenslaan, maken we de unieke samenwerking tussen de acute zorg en de chronische zorg mogelijk”, zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. “Zo hopen we de ‘kloof’ tussen deze twee vakgebieden te dichten en het gehele zorgproces meer als één geheel te laten voelen voor de patiënt.”

22 organisaties

Het nieuwe CONTRAST-consortium is een samenwerkingsverband tussen diverse universitaire medische centra, Nederlandse ziekenhuizen en partners uit de industrie en staat onder leiding van hoogleraar neuroradiologie prof. dr. Aad van der Lugt, Erasmus MC Rotterdam en hoogleraar acute neurologie prof. dr. Yvo Roos van Amsterdam UMC. Het consortium is onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA); een samenwerkingsverband van 22 organisaties die hun krachten hebben gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Naast de Hersenstichting en de Hartstichting zijn ook ZonMw en Health Holland betrokken bij de financiering.

Meer informatie

Bezoek de (engelstalige) website van het CONTRAST consortium