Leven met MS: hoe beter geïnformeerd, des te groter de kans op gezondere leefstijl

november 2020 Beter Leven Willem van Altena

Mensen met multiple sclerose (MS) die actief op zoek gaan naar allerlei informatie over hun gezondheid zijn doorgaans eerder bereid om een gezonde levensstijl te volgen en vol te houden. Dat is de conclusie uit een Australisch onderzoek waarover recent werd gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door wetenschappers aan de universiteit van Melbourne was getiteld ‘Greater Engagement with Health Information Is Associated with Adoption and Maintenance of Healthy Lifestyle Behaviours in People with MS’, wat zoveel betekent als ‘meer engagement met gezondheidsinformatie staat in verband met volgen en vasthouden van gezond leefstijlgedrag’.

Een combinatie van interactieve educatieve workshops en praktische hulpmiddelen om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven kan een effectieve manier zijn om MS-patiënten over te laten schakelen op een gezondere levensstijl.

Online informatie

Workshops en informatiebijeenkomsten, zowel in groepsverband als individueel worden vaak ingezet bij patiënten met MS en andere chronische aandoeningen om informatie over te brengen en een gezondere levensstijl te promoten. “Online gezondheidsinformatie is daar een gebruiksvriendelijke en relatief goedkope aanvulling op”, stellen de onderzoekers. Zij denken dat MS-patiënten die gezondheidsinformatie op drie manieren tot zich nemen –individueel, in groepsverband en online- de grootste kans hebben om gezonde leefgewoontes in te voeren en vol te houden.

Voor hun onderzoek werden gegevens geanalyseerd van 952 MS-patiënten die gedurende 5 jaar gevolgd waren. Daarbij werd onder meer gelet op de mate van deelname aan informatieve workshops, maar ook naar hoe vaak een bepaalde website werd bezocht die zich richt op het helpen van patiënten met MS bij het managen van hun dagelijks leven. De patiënten werden onderverdeeld in verschillende groepen, al naar gelang de mate waarin zij gebruik maakten van de informatiekanalen.

Supplementen

Er werd ook gekeken naar de mate waarin patiënten gebruik maakten van voedingssupplementen, zoals omega-3 en vitamine D. Daarnaast hielden de onderzoekers bij hoe veel vlees en zuivel de MS-patiënten consumeerden, en wat hun zongedrag was.

De groep die zichzelf het meest informeerde bleek over het algemeen hoger opgeleid te zijn. In deze groep kwamen ernstige lichamelijke beperkingen minder vaak voor, en dat gold ook voor chronische vermoeidheid en obesitas. Het bleek ook dat patiënten die in deze groep vielen, en in de groep die iets minder actief gezondheidsinformatie opzocht ook vaker omega-3 supplementen innamen en regelmatig aan sport of lichaamsbeweging deden, vergeleken met de patiënten die geen gezondheidsinformatie of workshops volgden.

Zuivelproducten

Daarnaast consumeerden mensen in de ‘geïnformeerde groep’ veel minder vaak zuivelproducten dan degenen die zich niet actief met gezondheidsinformatie bezig hielden. Veel voedingsdeskundigen raden mensen met MS af om zuivelproducten te gebruiken omdat er een verband lijkt te bestaan tussen MS en zuivelconsumptie, vooral koemelk.

De onderzoekers stelden ook vast dat het om blijvende gewoontes ging: na vijf jaar bleken de mensen uit de geïnformeerde groep nog steeds supplementen te slikken en zuivel te mijden. Bij de niet-geïnformeerde patiënten was dat veel minder het geval.

Concluderend stellen de researchers dat de combinatie van persoonlijke consulten, groepsworkshops en online informatie leiden tot een betere en blijvende implementatie van een gezondere levensstijl, die mensen met MS kan helpen in het dagelijks leven met de ziekte.

Bron
Lin X, Yu M, Jelinek GA, Simpson-Yap S, Neate S, Nag N. Greater Engagement with Health Information Is Associated with Adoption and Maintenance of Healthy Lifestyle Behaviours in People with MS. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020;17:5935.

X