Miljoenensubsidie voor onderzoek naar voorspellen, vertragen en genezen erfelijke hersenaandoeningen

maart 2022 Actueel Willem van Altena
Neurons sending pulsating electric impulses and communicating with each other. Concept For Neurological Diseases, Tumors And Brain Surgery

Amsterdam UMC gaat een drietal onderzoeken uitvoeren dankzij een subsidie van ruim 11 miljoen door NWO. Een van die onderzoeken richt zich op het voorspellen, vertragen en genezen van erfelijke hersenziektes.

Dat onderzoek wordt gedaan door een consortium waarin zowel publieke als private partijen samenwerken, CureQ. Het plan is om onderzoek te doen naar een tiental erfelijke hersenaandoeningen die allemaal worden veroorzaakt door eenzelfde soort DNA-fout. Die lijdt tot de aanmaak van beschadigde eiwitten, en die kunnen ernstige gevolgen veroorzaken. Het gaat onder meer om de ziekte van Huntington, Spinocerebellaire ataxie (SCA) type 1 en SCA type 3. Deze ziektes kunnen al op relatief jonge leeftijd ontstaan en leiden vaak snel tot flinke beperkingen.

Persoonsgerichte behandeling

Voor deze aandoeningen bestaat geen geneesmiddel, noch zijn er behandelingen die de achteruitgang kunnen afremmen. Er zijn wel klinische studies gaande waarin hoopgevende nieuwe behandelingen worden onderzocht. Toch willen de onderzoekers meer weten. Wat is het beste moment om met therapie te starten? Is het begin van de ziekte te voorspellen, en willen gendragers dat wel weten? Is een alternatieve behandeling ook mogelijk zonder ruggenprik of hersenoperatie? En: wat betekent dit voor heel jonge patiënten? Onderzoekers, artsen, ethici, biotechbedrijven en patiëntenverenigingen zullen gezamenlijk deze vragen beantwoorden, met als doel een persoonsgerichte aanpak en behandeling mogelijk te maken.

Jonge criminelen

De twee andere gedoteerde onderzoeken zijn die van het CIRCULAR consortium dat zich richt op verbeterde opsporing en behandeling van boezemfibrilleren, en die van consortium SCIN. Dat is een neurobiologisch onderzoek bij jonge criminelen. Jonge delinquenten krijgen vaak een psychosociale behandeling om te voorkomen dat ze na het verlaten van de jeugdgevangenis opnieuw in de fout gaan, maar dat blijkt niet altijd effectief. Door neurobiologische en standaard psychosociale screening te integreren kan beter voorspeld worden wie baat heeft bij welke interventie. Die kennis moet forensische interventies en het adolescentenstrafrecht effectiever maken.

Bron

Persbericht Amsterdam UMC