MONEAD-studie: foetale blootstelling aan anti-epileptica lijkt neurologische ontwikkeling niet te benadelen

augustus 2023 Neurotrials Diede Smeets

Voor de meeste anti-epileptica is onduidelijk of foetale blootstelling negatieve effecten heeft op de neurologische ontwikkeling van kinderen. Amerikaanse onderzoekers hebben recentelijk de resultaten gepubliceerd van hun studie naar de effecten van foetale blootstelling aan veelgebruikte anti-epileptica op de neuropsychologische uitkomsten van kinderen van 3 jaar.

In de prospectieve, observationele, multicentrische cohortstudie MONEAD werden de zwangerschapsuitkomsten van vrouwen (14-45 jaar) met en zonder epilepsie en de gezondheid van hun kinderen onderzocht. De vrouwen werden uiterlijk in hun 20e week van de zwangerschap geïncludeerd in de studie. De primaire uitkomstmaat was de blind beoordeelde ‘Verbal Index’-score van de kinderen op een leeftijd van 3 jaar. De ‘Verbal Index’-score werd berekend door het gemiddelde te nemen van de volgende drie scores:

  • ‘Naming Vocabulary and Verbal Comprehension subtests of Differential Ability Scales-II’;
  • ‘Expressive Communication and Auditory Comprehension subscales of Preschool Language Scale-5’;
  • ‘Peabody Picture Vocabulary Test-4’.

Vervolgens werden de scores van kinderen van vrouwen met en zonder epilepsie vergeleken. Daarbij werden de associaties tussen blootstelling aan anti-epileptica en uitkomsten bij blootgestelde kinderen geanalyseerd. De MONEAD-studie loopt nog (ClinicalTrials.gov: NCT01730170).

Resultaten

In totaal werden 456 zwangere vrouwen geïncludeerd, waarvan 351 met epilepsie en 105 zonder epilepsie. De vrouwen met epilepsie kregen 345 kinderen, terwijl de vrouwen zonder epilepsie 106 kinderen baarden. Bij de 3-jarige kinderen bleek de ‘Verbal Index’-score niet te verschillen tussen kinderen met moeders met of zonder epilepsie (aangepast ‘least-squares’ gemiddelde [95%-BI]: met epilepsie 102,7 [101,4-103,9]; zonder epilepsie 102,3 [99,8-104,7]). Een lage ‘Verbal Index’-score bleek statistisch significant geassocieerd met de intelligentie van de moeder, het opleidingsniveau van de moeder, postnatale angst, de leeftijd waarop de vrouw zwangere was, de zwangerschapsduur op moment van inclusie, het geslacht van het kind en de etniciteit van het kind. Blootstelling aan anti-epileptica, gebaseerd op de maximale concentratie in het bloed tijdens het derde trimester, bleek niet geassocieerd met de ‘Verbal Index’-score.

Conclusie

Uit de nog lopende MONEAD-studie is naar voren gekomen dat de neurologische ontwikkeling van kinderen die als foetus blootgesteld werden aan anti-epileptica niet achterblijft bij die van kinderen die niet aan deze medicatie werden blootgesteld. De relatie die werd gevonden tussen postnatale angst en slechtere neurologische ontwikkeling duidt op het belang van goede screening en zorg, tijdens en na de zwangerschap.

Referentie

Meador KJ, Cohen MJ, Loring DW, et al. Cognitive outcomes at age 3 years in children with fetal exposure to antiseizure medications (MONEAD study) in the USA: a prospective, observational cohort study. Lancet Neurol 2023;22:712-22.