MS Centrum Amsterdam start studie naar gepersonaliseerd behandelschema ocrelizumab bij RRMS

oktober 2021 Wetenschap Dominique Vrouwenvelder
Neuron cells system disease - 3d rendered image of Neuron cell network on black background. Interconnected neurons cells with electrical pulses. Conceptual medical image. Glowing synapse. Healthcare, disease concept.

Het MS Centrum Amsterdam voert een nieuwe landelijke studie uit naar de werkzaamheid, veiligheid en kosteneffectiviteit van op B-cel afgestemde ocrelizumabbehandeling versus standaardbehandeling bij relapsing remitting multiple sclerose (RRMS).

Neurologen Joep Killestein en Zoé van Kempen hebben ruim 1,3 miljoen euro ontvangen van ZonMw en Stichting Treatmeds voor deze BLOOMS-studie die onderdeel is van het ZonMw-programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’. Killestein en Van Kempen coördineren de multicenter gerandomiseerde gecontroleerde non-inferioriteitsstudie met 96 weken follow-up.

Ocrelizumab wordt doorgaans iedere 6 maanden door middel van een infuus toegediend. De therapie die is gebaseerd op B-cel depletie is zeer effectief in de behandeling van relapsing remitting multiple sclerose (RRMS). Het herstel van de B-cellen varieert echter sterk tussen individuen (van 27 tot 175 weken). Het kan daarom zinvol zijn om een gepersonaliseerd behandelschema voor te schrijven met een variabel infuusinterval.

BLOOMS-studie

De onderzoekspopulatie van de BLOOMS-studie bestaat uit 280 volwassen RRMS-patiënten die gedurende minimaal 24 weken een behandeling met ocrelizumab hebben gekregen. Zij zullen worden gerandomiseerd naar ocrelizumabbehandeling met standaardintervallen of gepersonaliseerde intervallen waarin de tijd tussen ocrelizumabinfusies zal worden verlengd tot het eerste teken van B-celherstel.

De primaire uitkomstmaat is het percentage recidiefvrije patiënten. Secundaire studieparameters zijn MRI-activiteit, progressie van de functiebeperking, serum neurofilamentlichteketenniveau, kwaliteit van leven, ervaren belasting van de behandeling, immunoglobulineniveaus en bijwerkingen.

Natalizumab

Voor MS-middel natalizumab bestaat al de mogelijkheid om een gepersonaliseerd behandelschema voor te schrijven. Door de op maat gemaakte behandeling hebben patiënten vaak minder ziekenhuisbezoeken en minder bijwerkingen als gevolg van het natalizumab-infuus. De ziektekosten zijn bovendien lager.

Meer informatie

Lees hier meer over de aanvraag bij ZonMw en hier het nieuwsbericht van Amsterdam UMC.