Podcast met Tommy Broeders over de communicatie tussen hersencellen bij MS

oktober 2021 ECTRIMS 2021 Marjolein Haakman-Groot

In deze podcast vertelt drs. Tommy Broeders over de communicatie tussen hersencellen bij MS-patiënten in vergelijking tot gezonde controles. Hij presenteerde zijn onderzoek tijdens ECTRIMS 2021 en geeft nu extra uitleg over zijn onderzoek en de implicaties voor de dagelijkse klinische praktijk.