Ponesimod vanaf 1 december vergoed vanuit basiszorg als eerstelijns behandeling relapsing MS

december 2021 Farmanieuws Willem van Altena
MS multiple sclerosis

Sinds 1 december wordt het geneesmiddel ponesimod (op de markt gebracht door Janssen-Cilag onder de merknaam Ponvory®) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om een nieuwe sphinogosine-1-phosphate receptor 1 (S1PR1) modulator die wordt ingezet als eenmaal daagse orale eerstelijnsbehandeling voor patiënten met relapsing multiple sclerose (RMS).

Ponesimod is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten RMS met actieve ziekte, zoals gedefinieerd aan de hand van klinische kenmerken of kenmerken zichtbaar op beeldvorming.

OPTIMUM-studie

De goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de OPTIMUM fase III-studie. In die studie, die 2 jaar duurde, werden 1.133 patiënten behandeld met ofwel ponesimod dan wel teriflunomide. Het bleek dat ponesimod ervoor zorgde dat patiënten 30,5% minder relapses per jaar ervaarden, naar een gemiddelde van 0,2 en 0,3 voor respectievelijk de ponesimod en teriflunomide arm (p<0,001). Ook op het gebied van vermindering van het aantal actieve laesies presteerde ponesimod beter dan teriflunomide. Een verminderd risico op ziekteprogressie over 12 en 24 weken werd geobjectiveerd voor ponesimod vergeleken met teriflunomide, maar was niet statistisch significant.

Ponesimod toonde ook superioriteit vergeleken met teriflunomide in de volgende outcomes:

  • Verlies aan breinvolume: 27% reductie na 2 jaar, p<0,0001.
  • Percentage patiënten met NEDA-3 status na 2 jaar (25% vs 16,4%, p<0,001).
  • Percentage patiënten met NEDA-4 status na 2 jaar (11,4% vs 6,5%, p<0,003).

Het bijwerkingenprofiel van ponesimod is in lijn met observaties uit het fase II-onderzoek en met resulaten van andere S1PR-modulatoren. De meest gemelde bijwerkingen zijn nasofaryngitis (19,7%), verhoogd alanineaminotransferase (17,3%) en infecties van de bovenste luchtwegen (11%).

Referentie

Kappos L., et al. Ponesimod compared with teriflunomide in patients with relapsing multiple sclerosis in the active-comparator phase 3 optimum study: a randomized clinical trial. JAMA Neurology. 2021;78(5):558-567. doi:10.1001/jamaneurol.2021.0405.