Positief advies omtrent vergoeding epilepsiemedicijn midazolam

september 2023 Farmanieuws Willem van Altena
Adult and child hands holding encephalography brain paper cutout,autism, Stroke, Epilepsy and alzheimer awareness, seizure disorder, stroke, ADHD, world mental health day concept

Zorginstituut Nederland heeft de minister van VWS geadviseerd om oromucosale toediening van midazolam (Midazolam Xiromed®) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Oromucosale toediening –via het mondslijmvlies- kan worden ingezet bij de behandeling van bepaalde epilepsiepatiënten met langdurige, convulsieve aanvallen (status epilepticus).

Het gaat om de extramurale behandeling (= thuisbehandeling) van langdurige convulsieve aanvallen bij kinderen van 6 maanden tot 18 jaar oud. Baby’s van jonger dan 6 maanden worden niet thuis behandeld, maar in het ziekenhuis.

Midazolam is een extramuraal geneesmiddel. Dat zijn medicijnen voor thuisgebruik, die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze staan. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hiervoor kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B, zoals midazolam. Hiervoor geldt geen vergoedingslimiet.

Meer informatie

Bezoek de website van Zorginstituut Nederland