Volkomen dove baby kan weer horen dankzij eenmalige behandeling met gentherapie DB-OTO

mei 2024 Zorginnovatie Willem van Altena

Het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Regeneron Pharmaceuticals heeft bemoedigende vroege resultaten aangekondigd voor haar gentherapie voor gehoorverlies. De eerste behandelde patiënt – een doof geboren 10 maanden oude baby – bleek 24 weken na behandeling geluiden in het conversatiebereik te kunnen detecteren, en verwacht wordt dat het gehoor van de baby zich nog verder zal herstellen. Een tweede patiënt die op 4-jarige leeftijd werd behandeld vertoont tekenen van een vergelijkbare ontwikkeling zes weken na de behandeling.

De resultaten werden onlangs gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT). Ze zijn afkomstig van de lopende fase I/II CHORD-studie naar de als DB-OTO aangeduide gentherapie als behandeling voor diepe doofheid, veroorzaakt door mutaties in het otoferline-gen.

Kopie van OTOF-gen

DB-OTO, een dubbel AAV1-vector ontworpen voor intracochleaire toediening, heeft als doel een volledige kopie van het OTOF-gen te leveren aan haarcellen in het binnenoor. De therapie wordt chirurgisch toegediend met behulp van een methode die is gebaseerd op cochleaire implantatie, waardoor directe infusie in de perilymfe mogelijk is, de met vloeistof gevulde ruimte van het binnenoor.

Voorlopige gegevens van de eerste patiënt werden vorig jaar oktober gerapporteerd. De 10 maanden oude baby ontving een enkele unilaterale dosis van 7,2 x 1012 vectorgenomen van DB-OTO toegediend in het rechteroor, terwijl tijdens dezelfde chirurgische ingreep een cochleair implantaat in het linkeroor werd geplaatst.

Vestibulaire functie

Op het punt van 24 weken werden er geen ernstige bijwerkingen gerelateerd aan DB-OTO gemeld. Onderzoekers zorgden ervoor om de vestibulaire organen, die mensen helpen hun evenwicht te bewaren, niet te beschadigen tijdens de chirurgische toediening van de therapie in het binnenoor. Regeneron meldt dat de vestibulaire functie normaal is gebleven.

Resultaten toonden vooruitgang in het gehoorvermogen tot week 24 in het oor behandeld met DB-OTO. Auditieve hersenstamrespons (Auditive Brainstem Response, ABR) duidde op verbetering van het gehoor bij verschillende geluidsniveaus variërend van 45 tot 85 dB, terwijl er voor de behandeling geen reactie was op geluid bij 100 dB (wat overeenkomt met het volume van een popconcert). Bovendien toonde een audiogram verbetering in gehoorlevels tot binnen normale gehoordrempels in vergelijking met het begin van de studie, terwijl er geen verbetering werd waargenomen in geluidsintensiteit in het onbehandelde oor met het cochleaire implantaat wanneer dat uitgeschakeld was.

Ter ondersteuning van de tests meldden ouders ook verbeterd auditief gedrag en stemkwaliteit wanneer het cochleaire implantaat in het onbehandelde oor was uitgeschakeld.

Tweede patiënt

Bij een tweede patiënt, een 4-jarig kind dat dezelfde unilaterale dosis DB-OTO kreeg, toonden voorlopige gegevens verbetering van ABR en audiogram tot week zes in het behandelde oor vergeleken met aanvang studie. Er werden ook hier geen DB-OTO-gerelateerde bijwerkingen of vestibulaire afwijkingen waargenomen.

Regeneron hoopt nu de inschrijving van patiënten in het lopende onderzoek te versnellen, met als doel een indiening tot goedkeuring door de FDA tegen eind van 2025. Overigens is de behandeling niet uniek: farmaceut Eli Lilly meldde eerder dit jaar dat een 11-jarige jongen die eveneens geboren was met gehoorverlies door een mutatie in het otoferline-gen, in staat was om te horen over alle geteste frequenties na behandeling met een enkele dosis van hun gentherapie AK-OTOF, terwijl Refreshgene Therapeutics vergelijkbaar positieve gegevens rapporteerde voor de gen-therapie AAV1-hOTOF.

Bron

ClinicalTrials.gov over de CHORD-studie