Zwangerschap als risicofactor voor rustelozebenensyndroom

december 2020 Neurotrials Eline Feenstra

Om te bepalen of de incidentie en risicofactoren van het rustelozebenensyndroom (‘restless leg syndrome’, RLS) tijdens de zwangerschap verschillen per etniciteit, hebben onderzoekers een schatting gemaakt van de relatieve risico’s van demografische, sociaaleconomische en voedingsfactoren bij gezonde vrouwen zonder voorafgaande RLS. Deze resultaten zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

Een totaal van 2.704 zwangere vrouwen werd onderzocht. De incidentie van RLS vanaf de vroege zwangerschap tot aan de bevalling werd vastgesteld tijdens 6 beoordeelmomenten. Multivariabele Poisson-modellen werden ingezet om relatieve risico’s (RR’s) in te kunnen schatten.

Verschillen in incidentie RLS

De cumulatieve incidentie van RLS tijdens de zwangerschap was 18,1% voor alle vrouwen, 20,3% voor blanke vrouwen, 15,4% voor zwarte vrouwen, 17,1% voor Spaanse vrouwen en 21,1% voor Aziatische vrouwen. Onder Spaanse vrouwen waren een aantal factoren geassocieerd met een hoger risico op RLS, waaronder: oudere leeftijd (RR [referentie ≤ 25 jaar]: 25-35 jaar; 1,51; 95% BI 1,05-2,16; ≥35 jaar; 1,58; 95% BI 0,93-2,68), anemie (RR 2,47; 95% BI 1,31-4,64) een groter aantal huidplooien op subscapulaire en triceps-plaatsen, onafhankelijk van de BMI (RR 2,54; 95% BI 1,30 –4,97; p-trend = 0,01).  Het baren van meerdere kinderen bleek echter geassocieerd te zijn met een lager risico op RLS (RR 0,69; 95% BI 0,50-0,96). Bij zwarte vrouwen waren grotere huidplooien en middelomtrek geassocieerd met een hoger risico op zwangerschaps-RLS, hoewel de trends minder duidelijk waren.

Concluderend kan gesteld worden dat de incidentie van RLS tijdens de zwangerschap hoog was en verschilde per etniciteit. Dit wordt waarschijnlijk verklaard door verschillen in andere risicofactoren, zoals leeftijd, de hoeveelheid gebaarde kinderen en voedingsfactoren.

Referentie

Na M, Wu J, Li M et al. New onset of restless legs syndrome in pregnancy in a prospective multiracial cohort: Incidence and risk factors. Neurology. 2020 Dec 15;95(24):e3438-e3447.