Acupunctuur lijkt effectieve methode om chronische spanningshoofdpijn te voorkomen

juli 2022 Medisch onderzoek Willem van Altena

Heeft het zin om acupunctuur in te zetten bij hoofdpijn en migraine? Op die vraag probeerden wetenschappers in China onlangs een antwoord te vinden, en na een klinische studie met 218 patiënten met chronische spanningshoofdpijn is het antwoord: ja. Medisch vaktijdschrift Neurology publiceerde het onderzoek.

Deqi-sensatie

In een gerandomiseerde studie werden 218 patiënten met chronische spanningshoofdpijn geïncludeerd. In de behandelarm van de studie kregen deelnemers 20 sessies van 30 minuten klassieke acupunctuur gedurende 8 weken, waarbij de naalden op elke acupunctuurplek werden ingebracht tot de zogeheten deqi-sensatie. Deqi, vertaald als ‘het komen van de vitale kracht’ wordt bereikt als de naald exact het juiste punt in de energiemeridiaan bereikt. In de controlearm ontvingen patiënten evenveel acupunctuursessies, maar daar werd deqi-sensatie uitdrukkelijk vermeden. Na 16 weken en na 32 weken werd de respons gemeten. Onder respons werd verstaan dat een patiënt minimaal een 50% afname in het aantal hoofdpijndagen per maand meldde.

Resultaten

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 43,2 jaar, en gemiddeld hadden zij 21,5 dagen per maand last van hoofdpijn. In de behandelarm was de responsratio 68,2% na 16 weken, vergeleken met 48,1% in de controlearm. Na 32 weken waren de percentages 68,2% versus 50,0%. De afname in hoofdpijndagen was 13,1 dagen in de behandelarm en 8,8 dagen in de controlearm na 16 weken, en na 32 weken was dat 14 dagen versus 9,5 dagen. Er werden vier milde bijwerkingen geconstateerd, drie in de behandelarm en een in de controlearm.

De onderzoekers concluderen dat behandeling met klassieke acupunctuur, waarbij deqi sensatie werd bereikt, een effectieve profylactische behandeling voor chronische spanningshoofdpijn kan zijn.

Referentie

Zheng H, Gao T, Zheng QH, et al. Acupuncture for Patients With Chronic Tension-Type Headache: A Randomized Controlled Trial. Neurology. 2022 Jun 22:10.1212/WNL.0000000000200670. doi: 10.1212/WNL.0000000000200670. Epub ahead of print. PMID: 35732505.