Adolescente migrainepatiënt gebaat bij later begin van schooldag

december 2020 Beter Leven Willem van Altena

Is er een verband te leggen tussen vroeg startende schooltijden en migraine bij adolescenten? Recent onderzoek uit Californie lijkt daar wel op te wijzen. Middelbare scholieren die wat later in de ochtend naar school gaan blijken minder vaak last van migraine te hebben. Eind november werden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in vaktijdschrift Headache: The Journal of Head and Face Pain.

Volgens hoofdonderzoeker dr. Amy Gelfand, neuroloog verbonden aan de San Francisco Children’s Hospitals, is er wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen slaap en migraine. “Voldoende slaap en een regelmatig slaapritme kunnen de frequentie van migraine-aanvallen mogelijk verminderen.” Zij schat dat ongeveer 8 tot 12% van de adolescenten wel eens last van migraine heeft.

Later naar bed

Zodra kinderen de adolescente leeftijd bereikt verandert de circadische fase, het dag-nacht ritme. Kenmerkend voor die verandering is een verschuiving van het tijdstip waarop iemand naar bed gaat en weer ontwaakt. Adolescenten gaan liever later naar bed en staan later op dan jongere kinderen.

In de studie ontdekten de onderzoekers uit San Francisco dat jongeren met migraine, die voor 8.30 met school begonnen gemiddeld 7,1 dagen per maand rapporteerden dat ze last van hoofdpijn hadden. Bij studenten die na 8.30 uur met de lessen startten was dat 5,8 dagen per maand. Bij dit resultaat waren risicofactoren meegewogen, zoals slaaptekort, geslacht, hoeveelheid huiswerk, al of niet ontbijten en gebruik van medicatie. “Het resultaat is vergelijkbaar met wat we gezien hebben in onderzoek naar middelen die migraine moeten voorkomen”, stelt Gelfand.

Social media

In de studie werd gekeken naar ruim 1.012 Amerikaanse high school leerlingen, die met migraine kampen. De leerlingen waren gerekruteerd middels een campagne via social media. De helft van de scholieren begon elke ochtend voor 8.30 met school, de andere helft later.

Interventie

“Als onze bevindingen in vervolgonderzoek bevestigd worden, dan zou het instellen van een latere begintijd voor middelbare scholen een interventie kunnen zien die zich vertaalt in duizenden gemiste schooldagen minder onder tieners”, concludeert Gelfand. Daarnaast zou een late schoolstart ook kunnen betekenen dat scholieren beter presteren en wakkerder achter het stuur van de auto zitten.

Voorlopig is het in Amerika nog niet zo ver: ongeveer 18% van de middelbare scholen laten scholieren pas na 8.30 uur starten. Californië heeft als eerste staat in 2019 bij wet vastgelegd dat scholen niet voor 8.30 uur mogen beginnen, maar die regeling gaat pas in met ingang van september 2022. “Maar nu de COVID-19 pandemie ervoor heeft gezorgd dat veel scholieren op een heel andere manier studeren kijken we ook anders naar hoe een gewone schooldag eruit ziet. Misschien is de tijd nu rijp om ook de aanvangstijden van de scholen te veranderen”, sluit Gelfand af.

Referentie

Gelfand, A.A., Pavitt, S., Ross, A.C., et al. (2020), Later high school start time is associated with lower migraine frequency in adolescents. Headache: The Journal of Head and Face Pain. https://doi.org/10.1111/head.14016

Meer informatie

Bezoek de Facebookpagina YOUNG and Hoofdpijn die door Hoofdpijnnet is opgezet.