Editor’s Pick van Beatrijs Wokke: niet te missen literatuur voor uw praktijk

februari 2024 Editor's pick Van de redactie

IVF-BEHANDELING VERHOOGT HET RISICO OP EEN RELAPS NIET BIJ VROUWEN MET MS
Vrouwen met multiple sclerose (MS) lopen mogelijk een verhoogd risico op een relaps na het ondergaan van in-vitrofertilisatie (ivf). Dit risico lijkt met name hoog bij vrouwen waarbij een stimulatieprotocol met een ‘gonadotrophin-releasing hormone’-agonist heeft plaatsgevonden als onderdeel van de ivf-behandeling. Om een beter beeld te krijgen van deze relatie tussen ivf en het risico op een relaps bij vrouwen met MS, is een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd in Frankrijk. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Neurology. Lees meer

PREVALENTIE VAN MS BINNEN DE VS HET HOOGST ONDER WITTE AMERIKANEN
Lange tijd werd gedacht dat multiple sclerose (MS) met name mensen van (witte) Europese afkomst treft. Vroege studies naar de epidemiologie van MS werden echter uitgevoerd in regio’s waar weinig mensen met andere etniciteit woonden, waardoor het beeld van MS als ziekte van de witte mens ontstond. Recentere studies spreken dit tegen. Zo blijken Afro-Amerikanen een hoger risico te hebben op MS dan witte Amerikanen, terwijl bij Hispanics, Aziatische Amerikanen en inheemse Amerikanen juist minder vaak MS voorkomt. De resultaten van een nieuwe grootschalige studie naar de prevalentie van MS bij verschillende etnische en raciale groepen in de VS zijn gepubliceerd in JAMA Neurology. Lees meer

OBESITAS LEIDT TOT OP ALZHEIMER-LIJKENDE HERSENATROFIE
Dat overgewicht gezondheidsnadelen oplevert, is duidelijk. Volwassen met overgewicht hebben onder andere vaker diabetes, hypertensie en dislipidemie dan personen met een gezond gewicht. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat overgewicht gerelateerd is aan hersenatrofie en cognitieve achteruitgang. Welke rol obesitas-gerelateerde hersenatrofie speelt bij de ziekte van Alzheimer (‘Alzheimer’s disease’, AD) is onduidelijk. In een studie gepubliceerd in de Journal of Alzheimer’s Disease zijn de hersenatrofiepatronen van personen met obesitas en patiënten AD vergeleken. Lees meer

GEDEELTELIJK SUCCES VAN GLOBUS PALLIDUS ABLATIE BIJ DE BEHANDELING VAN DE ZIEKTE VAN PARKINSON
Momenteel is levodopa de gouden standaardbehandeling voor Parkinson, maar dit is niet zonder problemen bij langdurig gebruik, waaronder dyskinesieën. Manipulatie van het globus pallidus internus, zoals diepe hersenstimulatie, is een gevestigde therapie voor patiënten die niet reageren op medicatie. In een recente studie onderzochten Krishna en collega’s de effectiviteit van unilaterale pallidotomie voor de vermindering van motorische symptomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Lees meer

(VROEGE) PIRA IS EEN NEGATIEVE PROGNOSTISCHE FACTOR BIJ MULTIPLE SCLEROSE
Invaliditeit ontwikkelt zich bij multiple sclerose (MS) met name via twee mechanismen: relaps-geassocieerde verslechtering of progressie onafhankelijk van relapsactiviteit (‘progression independent of relapse activity’, PIRA). PIRA heeft een sterke neurodegeneratieve component en lijkt in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het optreden van onomkeerbare invaliditeitsverslechtering bij MS. De resultaten van een studie naar voorspellende factoren voor PIRA en de klinische uitkomsten van patiënten met PIRA op de lange termijn zijn gepubliceerd in JAMA Neurology. Lees meer