Nieuwe inzichten in migraine dankzij Duits onderzoek met virtuele achtbaan

juli 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena
rollercoaster in motion blur

Een ritje in een achtbaan is misschien wel het laatste waar je behoefte aan hebt als je aan migraine lijdt. Zelfs zonder die aandoening is het behoorlijk heftig om op hoge snelheid aan G-krachten onderworpen te worden en over de kop te gaan. Duitse onderzoekers hebben onlangs vastgesteld dat migrainepatiënten ook in een virtuele achtbaan sneller duizelig en misselijk worden. Bepaalde gebieden in de hersenen reageren anders op de gesimuleerde prikkels dan bij mensen zonder migraine. Op basis van die ontdekking kan verder onderzoek gedaan worden.

Het onderzoek werd gedaan door een team neurologen van de universiteit van Hamburg en werd recent gepubliceerd in vaktijdschrift Neurology. Studieleider en hoofdauteur dr. Arne May constateerde dat migrainepatiënten meer duizeligheid en misselijkheid meldden dan mensen zonder migraine, en ook dat hun klachten intenser en langduriger waren. “We zagen echter niet alleen een verschil wat symptomen betreft maar ook in het deel van de hersenen dat geactiveerd werd in het cerebellum en de frontale gyrus.” Die hersengebieden spelen respectievelijk een rol bij de balans en bij het verwerken van visuele gegevens. De studie vormt een indicatie dat migraine mogelijkerwijs een zintuigelijke aandoening is, en dat opent de weg naar mogelijk nieuwe behandelinzichten die zich specifiek op die symptomen richten.

Duizelig en misselijk

In de studie maakten 20 mensen met een historie van migraine en een controlegroep van 20 mensen zonder migraine met een virtual reality bril een gesimuleerde achtbaanrit. Tegelijkertijd werd hun hersenactiviteit gevolgd door middel van MRI scans. Gedurende de virtuele achtbaanrit meldde niemand migraine, maar 65% van de migrainepatiënten voelde zich wel duizelig. Bij de mensen zonder migraine was dat 30%. Ook bleven duidelijkheid en misselijkheid langer aanwezig bij de migrainepatiënten. Gemiddeld duurden hun klachten 79 seconden, vergeleken met 27 seconden bij mensen zonder migraine.

Bij de migrainepatiënten werd in vijf hersengebieden verhoogde activiteit waargenomen. May: “Migrainepatiënten lijken visuele prikkels op een andere manier te verwerken dan anderen, en dat activeert een specifieke reactie in de hersenen. Hoewel bekend is dat duizeligheid en misselijkheid symptomen van migraine zijn blijven ze meestal buiten beschouwing bij behandelaren. Als wij echter kunnen aantonen dat duizeligheid en misselijkheid ontstaan doordat een specifiek hersengebied wordt geactiveerd tijdens een migraineaanval, komt er wellicht meer aandacht voor.”

Gaandeweg wordt duidelijk dat migraine meer is dan alleen hoofdpijn, en dat ook andere symptomen als duizeligheid een rol spelen. Ook die symptomen vragen om behandeling, omdat ze net zo invaliderend kunnen zijn, stelt dr. May.

Referentie

Carvalho G, Mehnert J, Basedau H, Luedtke K, May A. Brain Processing of a Visual Self-Motion Study in Patients With Migraine: An fMRI Study. Neurology. 2021 Jul 21:10.1212/WNL.0000000000012443. doi: 10.1212/WNL.0000000000012443. Epub ahead of print. PMID: 34290130.