Editor’s pick van Vincent Kwa: niet te missen literatuur voor uw praktijk

maart 2021 Editor's pick Tanja van Harn

DEXAMETHASON BIJ PATIËNTEN MET EEN CHRONISCH SUBDURAAL HEMATOOM

Het effect van dexamethason op de uitkomsten bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom zijn nooit goed onderzocht. In deze gerandomiseerde studie is aangetoond dat bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom, behandeling met dexamethason resulteerde in minder goede uitkomsten en meer bijwerkingen in vergelijking met placebo. Er werden wel minder vervolgoperaties in de groep behandeld met dexamethason uitgevoerd… 

Lees meer

HET EFFECT VAN DE TIJD TUSSEN  IVT EN EVT  OP DE UITKOMSTEN VAN ACUTE ISCHEMISCHE BEROERTE 

In deze studie is aangetoond dat een kortere duur tussen een intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling bij patiënten met een acute ischemische beroerte resulteert in gunstigere functionele uitkomsten. Een langere duur tussen een intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling verhoogt het risico op symptomatische intracerebrale bloeding… 

Lees meer

COGNITIEF VOORDEEL BIJ PATIËNTEN MET PARKINSON-DEMENTIE BEHANDELD MET RIVASTIGMINE 

In deze post-hocanalyse is gekeken naar het effect van orthostatische hypotensie op het cognitieve voordeel van rivastigmine welke door patiënten met Parkinson-dementie wordt ervaren. Hiertoe zijn de resultaten bij 1.047 patiënten met Parkinson-dementie behandeld met rivastigmine of placebo onderverdeeld naar patiënten met of zonder orthostatische hypotensie. Uit de analyse bleek dat patiënten met orthostatische hypotensie meer cognitief voordeel hadden van de behandeling met rivastigmine… 

Lees meer

GUNSTIGE EFFECTEN VAN EEN MESENCHYMALE STAMCELTRANSPLANTATIE BIJ PATIËNTEN MET PROGRESSIEVE MULTIPLE SCLEROSE 

In deze dubbelblinde studie is gekeken naar de optimale toediening, het bijwerkingenprofiel en de effectiviteit van een mesenchymale stamceltransplantatie (MSCT) bij patiënten met progressieve multiple sclerose (MS). Behandeling met MSCs werd goed getolereerd en na 1 jaar follow-up hadden patiënten behandeld met MSCT significant minder ziekteactiviteit in vergelijking met patiënten in de controle-arm. Verder bleek een intrathecale toediening effectiever dan een intraveneuze toediening… 

Lees meer

ORAAL PREDNISON EFFECTIEF ALS KORTETERMIJNBEHANDELING BIJ PATIËNTEN MET EPISODISCHE CLUSTERHOOFDPIJN

In deze multicentrische, dubbelblinde gerandomiseerde studie zijn de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van oraal prednison als kortetermijnbehandeling bij patiënten met episodische clusterhoofdpijn geëvalueerd. Patiënten in de prednisongroep hadden minder aanvallen in de eerste week vergeleken met patiënten behandeld met placebo. Het aantal gerapporteerde bijwerkingen was vergelijkbaar in beide behandelarmen… 

Lees meer