KWALITEIT VAN ZORG

Laboratoriumdiagnostiek van een lachgas-geïnduceerd vitamine B12-tekort: een complex geheel

TNN - jaargang 122, nummer 5, september 2021

dr. S.G. Heil

Editorial bij de bijdrage van Heiting et al. getiteld ‘Richtlijn voor de behandeling van een functioneel vitamine
B12-tekort als gevolg van lachgasgebruik’, Tijdschrift Neurol Neurochir 2021;122(5):217-9).

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(5):215-6)

Lees verder

Richtlijn voor de behandeling van een functioneel vitamine B12-tekort als gevolg van lachgasgebruik

TNN - jaargang 122, nummer 5, september 2021

drs. M. Heijting , dr. V.I.H Kwa , dr. W.M.J. Bosboom

SAMENVATTING

Het recreatieve gebruik van lachgas als genotsmiddel neemt sinds enkele jaren steeds meer toe. Chronisch, maar ook incidenteel gebruik van lachgas kan leiden tot een functioneel vitamine B12-tekort. Als gevolg hiervan komen meer en meer, veelal jonge patiënten op de polikliniek Neurologie en de afdeling Spoedeisende Hulp met onder andere een polyneuropathie of een gecombineerde strengziekte. Het is de vraag op welke wijze deze relatief nieuwe patiëntengroep moet worden behandeld. Met deze richtlijn wordt getracht deze vraag te beantwoorden.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(5):217-9)

Lees verder

Nieuwe richtlijn Ziekte van Parkinson

TNN - jaargang 122, nummer 4, juni 2021

dr. J.I. Hoff , dr. M.L. Kuijf , Prof, dr. R.M.A. de Bie , prof. dr. T. van Laar

SAMENVATTING

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende, neurodegeneratieve aandoening. Naast de meer herkenbare motorische klachten wordt de kwaliteit van leven tegenwoordig vooral bepaald door niet-motorische problematiek. In oktober 2020 verscheen de nieuwe landelijke richtlijn, die ook ingaat op de behandeling van deze aspecten. In dit artikel worden een aantal behandelingen uit de nieuwe richtlijn besproken en aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk gegeven.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(4):155-60)

Lees verder

Ziektemodulerende behandeling van multiple sclerose bij volwassenen; addendum bij de richtlijn Multipele Sclerose

TNN - jaargang 122, nummer 1, februari 2021

dr. C.E.P. van Munster , dr. E.A.C. Beenakker

Lees verder

Ziektemodulerende behandeling van multiple sclerose bij volwassenen; addendum bij de richtlijn Multipele sclerose

TNN - jaargang 122, nummer 1, februari 2021

drs. A.W. Lenderink , dr. B. Moraal , dr. B.A. de Jong , drs. B.J.A. van Hoeve , D.T. Witte , dr. E. Hoitsma , dr. E.L.J. Hoogervorst , dr. J. Killestein , dr. J. Mostert , dr. J. Smolders , dr., ir. J.J.A. de Beer , K. Harrison , dr. S.T.F.M. Frequin , drs. T.A.M. Siepman

SAMENVATTING

De afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe ziektemodulerende therapieën voor multiple sclerose geïntroduceerd. Daarbij is de visie op de optimale behandeling van multiple sclerose veranderd. Een proactieve aanpak om inflammatoire ziekteactiviteit tijdig op te sporen is nodig, maar daarnaast is goede controle noodzakelijk om bijwerkingen en risico’s van therapieën te beheersen. Recentelijk is het richtlijnaddendum Ziektemodulerende behandeling van multiple sclerose bij volwassenen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie verschenen. In dit artikel worden een aantal conceptuele onderbouwingen uit deze richtlijn uiteengezet, en worden enkele praktische adviezen besproken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2021;122(1):17-21)

Lees verder

Nieuwe landelijke richtlijn Prognose van postanoxisch coma

TNN - jaargang 121, nummer 6, december 2020

drs. H.E. Ronner , dr. J. Horn , dr. M.M. Admiraal

SAMENVATTING

In dit artikel wordt de nieuwe Nederlandse richtlijn voor de prognose van postanoxisch coma besproken. De verschillende testen worden vanuit een praktisch oogpunt toegelicht.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(6):257-61)

Lees verder

Herziene Nederlandse richtlijn Polyneuropathie: overzicht van Aanbevelingen

TNN - jaargang 121, nummer 4, augustus 2020

dr. A.F.J.E. Vrancken , prof. dr. N.C. Notermans , namens de Werkgroep richtlijn Polyneuropathie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

SAMENVATTING

Polyneuropathie is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en kent veel onderliggende oorzaken en risicofactoren. De wetenschappelijk onderbouwde richtlijn Polyneuropathie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie biedt handvatten voor de diagnostiek en behandeling. De richtlijn is voornamelijk bedoeld voor neurologen en revalidatieartsen, maar kan ook bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld huisartsen, internisten, geriaters, en physician assistants. In dit artikel worden de belangrijkste aanbevelingen en adviezen uiteengezet.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(4):176-83)

Lees verder
X