KWALITEIT VAN ZORG

Richtlijn diagnostiek bij limb-girdle spierzwakte

TNN - jaargang 116, nummer 2, juni 2015

dr. A.J. van der Kooi , dr. E. Brusse , L. ten Dam

Samenvatting

Zwakte van de limb-girdle – schouder/bovenarm en heup/bovenbeen – spiergroepen komt voor bij een heterogene groep van relatief zeldzame aandoeningen en kan zijn oorsprong hebben in alle delen van het perifeer-motorisch neuron. In dit artikel wordt een richtlijn gegeven voor de diagnostiek naar deze groep aandoeningen.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2015;116(2):96-102)

Lees verder

Tien jaar ParkinsonNet

TNN - jaargang 115, nummer 3, september 2014

prof. dr. B.R. Bloem , M. Munneke

Samenvatting

In 2004 werd het eerste ParkinsonNet zorgnetwerk voor Parkinson patiënten opgezet in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit regionale netwerk bestond uit 19 fysiotherapeuten, 9 logopedisten, 9 ergotherapeuten en 3 ziekenhuizen. Nu, 10 jaar later, heeft iedere regio in Nederland een regionaal multidisciplinair netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners. In deze bijdrage beschrijven we de ontwikkeling van het ParkinsonNet, de wetenschappelijke onderbouwing van het concept en onze visie op de toekomst van netwerkzorg in Nederland.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:162-70)

Lees verder

Richtlijn epilepsie: actueel door continue update

TNN - jaargang 115, nummer 3, september 2014

prof. dr. H.J.M. Majoie

Samenvatting

Op 15 november 2013 is de nieuwe richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Epilepsie’ online gegaan. Deze richtlijn is uitsluitend web-based en is te vinden op het adres http://epilepsie.neurologie.nl. Binnenkort zal deze richtlijn ook te vinden zijn in de richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Op de website treft u de meest actuele geautoriseerde richtlijntekst aan. De richtlijn epilepsie bestaat uit een set van aanbevelingen over specifieke klinische problemen, en berust daar waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise van zorgverleners en/of ervaring van zorggebruikers. De richtlijn gaat in op een aantal vragen of knelpunten in de diagnostiek en de behandeling van patiënten met epilepsie. De richtlijn epilepsie is nadrukkelijk geen allesomvattend handboek. In de huidige bijdrage wordt ingegaan op het gebruik van de website, en op enkele nieuwe elementen uit de richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:15-61)

Lees verder

Neurosyfilis

TNN - jaargang 115, nummer 2, juni 2014

P. Portegies , R.A. van Zoest

Samenvatting

Neurosyfilis kent een zeer divers scala aan uitingsvormen en klinische verschijnselen: meningitis, herseninfarcten, en parenchyminvasie bij tabes dorsalis, dementia paralytica en cerebrale gummata. Wegens deze diversiteit behoort neurosyfilis bij veel neurologische klachten in de differentiële diagnose, zeker bij de hiv-geïnfecteerde patiënten. Liquoronderzoek dient bij een klinische verdenking op neurosyfilis te worden verricht, maar ook bij aanwijzingen voor falen van de behandeling van een syfilisinfectie. Het celgetal en de RPR/VDRL-titer in de liquor spelen een sleutelrol in de diagnostiek, evenals bij de follow-up na intraveneuze behandeling met benzylpenicilline. Alertheid op re-infecties is altijd geboden.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:86-93)

Lees verder

Samenvatting CBO Richtlijn Multiple Sclerose

TNN - jaargang 115, nummer 1, maart 2014

dr. B. Jelles , D.J. Heersema , dr. E.Th.L. van Munster , H. van Veenendaal , dr. J. Killestein , J.A.G. Geelen , prof. dr. L.H. Visser

Samenvatting

In december 2012 verscheen de Nederlandse richtlijn multiple sclerose. Deze richtlijn heeft als doel de zorg voor patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn beslaat diagnostiek en behandeling van multiple sclerose. In dit artikel worden de belangrijkste onderdelen van deze richtlijn besproken.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:32-6

Lees verder

Samenvatting CBO Richtlijn Multiple Sclerose

TNN - jaargang 115, nummer 1, maart 2014

dr. E.A.C. Beenakker

Lees verder

Het lumbosacrale radiculaire syndroom

TNN - jaargang 114, nummer 2, juni 2013

P.C.A.J. Vroomen

Samenvatting

Dit artikel biedt een overzicht van diagnostiek en behandeling bij patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom. Het gaat hierbij zowel om de ‘evidence’ als om aanbevelingen voor de praktijk zoals die ook in de actuele CBO-richtlijn zijn gepresenteerd.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:76-80)

Lees verder
X