KWALITEIT VAN ZORG

Richtlijn “Opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd/hersenletsel”: voorstel tot tussentijdse aanpassing

TNN - jaargang 116, nummer 3, september 2015

R.A. van der Kruijk , dr. K. Jellema , dr. G. Hageman , drs. H.P. Bienfait

Samenvatting

De huidige richtlijn “Licht traumatisch hoofd/hersenletsel” maakt geen onderscheid tussen triviaal c.q. minor trauma en de overige traumata. In de praktijk blijkt dit tot overdiagnostiek te leiden. Op grond van het ongevalsmechanisme en de waargenomen letsels kan vaak worden gesteld dat het slechts om een triviaal trauma gaat. Voor patiënten uit deze categorie stellen wij een wijziging van de minor criteria voor. Met name de criteria “uitwendig letsel” en “val van elke hoogte” zouden afhankelijk kunnen worden gesteld van de ernst van het traumamechanisme. Verder wordt in de geldende richtlijn nog geen uitspraak gedaan over directe orale anticoagulentia en therapeutische heparines, clopidogrel, ticagrelor of combinaties van plaatjesremmers. Ons voorstel is om het gebruik van dit soort medicatie, net zoals nu voor conventionele antistolling geldt, als major criterium in het algoritme op te nemen. Verder observationeel onderzoek zal deze voorstellen moeten bekrachtigen/ onderbouwen.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2105;116(3):154-158)

Lees verder

Voorstel tot tussentijdse aanpassing van de richtlijn “Opvang van patiënten met licht traumatisch hersenletsel”

TNN - jaargang 116, nummer 3, september 2015

prof. dr. J. van der Naalt

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2015;116(3):152-153)

Lees verder

Richtlijn diagnostiek bij limb-girdle spierzwakte

TNN - jaargang 116, nummer 2, juni 2015

L. ten Dam , dr. E. Brusse , dr. A.J. van der Kooi

Samenvatting

Zwakte van de limb-girdle – schouder/bovenarm en heup/bovenbeen – spiergroepen komt voor bij een heterogene groep van relatief zeldzame aandoeningen en kan zijn oorsprong hebben in alle delen van het perifeer-motorisch neuron. In dit artikel wordt een richtlijn gegeven voor de diagnostiek naar deze groep aandoeningen.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2015;116(2):96-102)

Lees verder

Richtlijn epilepsie: actueel door continue update

TNN - jaargang 115, nummer 3, september 2014

prof. dr. H.J.M. Majoie

Samenvatting

Op 15 november 2013 is de nieuwe richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Epilepsie’ online gegaan. Deze richtlijn is uitsluitend web-based en is te vinden op het adres http://epilepsie.neurologie.nl. Binnenkort zal deze richtlijn ook te vinden zijn in de richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Op de website treft u de meest actuele geautoriseerde richtlijntekst aan. De richtlijn epilepsie bestaat uit een set van aanbevelingen over specifieke klinische problemen, en berust daar waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise van zorgverleners en/of ervaring van zorggebruikers. De richtlijn gaat in op een aantal vragen of knelpunten in de diagnostiek en de behandeling van patiënten met epilepsie. De richtlijn epilepsie is nadrukkelijk geen allesomvattend handboek. In de huidige bijdrage wordt ingegaan op het gebruik van de website, en op enkele nieuwe elementen uit de richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:15-61)

Lees verder

Tien jaar ParkinsonNet

TNN - jaargang 115, nummer 3, september 2014

M. Munneke , prof. dr. B.R. Bloem

Samenvatting

In 2004 werd het eerste ParkinsonNet zorgnetwerk voor Parkinson patiënten opgezet in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit regionale netwerk bestond uit 19 fysiotherapeuten, 9 logopedisten, 9 ergotherapeuten en 3 ziekenhuizen. Nu, 10 jaar later, heeft iedere regio in Nederland een regionaal multidisciplinair netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners. In deze bijdrage beschrijven we de ontwikkeling van het ParkinsonNet, de wetenschappelijke onderbouwing van het concept en onze visie op de toekomst van netwerkzorg in Nederland.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:162-70)

Lees verder

Neurosyfilis

TNN - jaargang 115, nummer 2, juni 2014

R.A. van Zoest , P. Portegies

Samenvatting

Neurosyfilis kent een zeer divers scala aan uitingsvormen en klinische verschijnselen: meningitis, herseninfarcten, en parenchyminvasie bij tabes dorsalis, dementia paralytica en cerebrale gummata. Wegens deze diversiteit behoort neurosyfilis bij veel neurologische klachten in de differentiële diagnose, zeker bij de hiv-geïnfecteerde patiënten. Liquoronderzoek dient bij een klinische verdenking op neurosyfilis te worden verricht, maar ook bij aanwijzingen voor falen van de behandeling van een syfilisinfectie. Het celgetal en de RPR/VDRL-titer in de liquor spelen een sleutelrol in de diagnostiek, evenals bij de follow-up na intraveneuze behandeling met benzylpenicilline. Alertheid op re-infecties is altijd geboden.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:86-93)

Lees verder

Samenvatting CBO Richtlijn Multiple Sclerose

TNN - jaargang 115, nummer 1, maart 2014

J.A.G. Geelen , D.J. Heersema , dr. B. Jelles , dr. J. Killestein , dr. E.Th.L. van Munster , H. van Veenendaal , prof. dr. L.H. Visser

Samenvatting

In december 2012 verscheen de Nederlandse richtlijn multiple sclerose. Deze richtlijn heeft als doel de zorg voor patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn beslaat diagnostiek en behandeling van multiple sclerose. In dit artikel worden de belangrijkste onderdelen van deze richtlijn besproken.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:32-6

Lees verder