KWALITEIT VAN ZORG

Samenvatting CBO Richtlijn Multiple Sclerose

TNN - jaargang 115, nummer 1, maart 2014

dr. E.A.C. Beenakker

Lees verder

Het lumbosacrale radiculaire syndroom

TNN - jaargang 114, nummer 2, juni 2013

P.C.A.J. Vroomen

Samenvatting

Dit artikel biedt een overzicht van diagnostiek en behandeling bij patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom. Het gaat hierbij zowel om de ‘evidence’ als om aanbevelingen voor de praktijk zoals die ook in de actuele CBO-richtlijn zijn gepresenteerd.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:76-80)

Lees verder

Samenvatting ‘Richtlijn neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog’

TNN - jaargang 114, nummer 1, maart 2013

dr. R. Beekman , dr. W.I.M. Verhagen

Samenvatting

In 2011 verscheen de Nederlandse richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog (UNE) met als doel de zorg van patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn omvat de diagnostiek (klinisch, klinisch-neurofysiologisch en zenuwechografisch onderzoek) en behandeling van UNE. We beschrijven in deze bijdrage de belangrijkste elementen uit deze richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:23-27)

Lees verder

Prognose van postanoxisch coma; nieuwe richtlijn

TNN - jaargang 113, nummer 6, december 2012

dr. J. Horn , dr. E.G.J. Zandbergen

Samenvatting

Tijdens een reanimatie ontstaat vaak hersenschade die kan leiden tot een postanoxisch coma. In 2011 is een nieuwe Nederlandse richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verschenen voor het voorspellen van de uitkomst van patiënten die na een behandeling met hypothermie in coma blijven. In dit artikel worden de verschillen tussen de oude richtlijn en de nieuwe richtlijn besproken en wordt een overzicht van de huidige stand van zaken gegeven.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2012;113:257-63)

Lees verder

Samenvatting richtlijn idiopathische perifere aangezichtsverlamming

TNN - jaargang 113, nummer 1, februari 2012

J.A. de Ru , P.P.G. van Benthem

Samenvatting

In 2009 kwam de CBO-richtlijn idiopathische perifere aangezichtsverlamming tot stand. Gezien de brede goedkeuring van deze richtlijn door alle betrokken disciplines zal hopelijk de zorg voor patiënten met deze aandoening verbeteren.

Met deze richtlijn is het speelveld voor diagnostiek en behandeling afgebakend. Individuele inkleuring op basis van de ervaring van de individuele behandelaar is daardoor in de praktijk nog slechts beperkt mogelijk bij dit ziektebeeld.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:18-24)

Lees verder

CBO-richtlijn idiopathische perifere aangezichtsverlamming

TNN - jaargang 113, nummer 1, februari 2012

dr. H. Kuiper

Lees verder