KWALITEIT VAN ZORG

Neurosyfilis

TNN - jaargang 115, nummer 2, juni 2014

R.A. van Zoest , P. Portegies

Samenvatting

Neurosyfilis kent een zeer divers scala aan uitingsvormen en klinische verschijnselen: meningitis, herseninfarcten, en parenchyminvasie bij tabes dorsalis, dementia paralytica en cerebrale gummata. Wegens deze diversiteit behoort neurosyfilis bij veel neurologische klachten in de differentiële diagnose, zeker bij de hiv-geïnfecteerde patiënten. Liquoronderzoek dient bij een klinische verdenking op neurosyfilis te worden verricht, maar ook bij aanwijzingen voor falen van de behandeling van een syfilisinfectie. Het celgetal en de RPR/VDRL-titer in de liquor spelen een sleutelrol in de diagnostiek, evenals bij de follow-up na intraveneuze behandeling met benzylpenicilline. Alertheid op re-infecties is altijd geboden.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:86-93)

Lees verder

Samenvatting CBO Richtlijn Multiple Sclerose

TNN - jaargang 115, nummer 1, maart 2014

J.A.G. Geelen , D.J. Heersema , dr. B. Jelles , dr. J. Killestein , dr. E.Th.L. van Munster , H. van Veenendaal , prof. dr. L.H. Visser

Samenvatting

In december 2012 verscheen de Nederlandse richtlijn multiple sclerose. Deze richtlijn heeft als doel de zorg voor patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn beslaat diagnostiek en behandeling van multiple sclerose. In dit artikel worden de belangrijkste onderdelen van deze richtlijn besproken.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2014;115:32-6

Lees verder

Samenvatting CBO Richtlijn Multiple Sclerose

TNN - jaargang 115, nummer 1, maart 2014

dr. E.A.C. Beenakker

Lees verder

Het lumbosacrale radiculaire syndroom

TNN - jaargang 114, nummer 2, juni 2013

P.C.A.J. Vroomen

Samenvatting

Dit artikel biedt een overzicht van diagnostiek en behandeling bij patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom. Het gaat hierbij zowel om de ‘evidence’ als om aanbevelingen voor de praktijk zoals die ook in de actuele CBO-richtlijn zijn gepresenteerd.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:76-80)

Lees verder

Samenvatting ‘Richtlijn neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog’

TNN - jaargang 114, nummer 1, maart 2013

dr. R. Beekman , dr. W.I.M. Verhagen

Samenvatting

In 2011 verscheen de Nederlandse richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog (UNE) met als doel de zorg van patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn omvat de diagnostiek (klinisch, klinisch-neurofysiologisch en zenuwechografisch onderzoek) en behandeling van UNE. We beschrijven in deze bijdrage de belangrijkste elementen uit deze richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:23-27)

Lees verder

Prognose van postanoxisch coma; nieuwe richtlijn

TNN - jaargang 113, nummer 6, december 2012

dr. J. Horn , dr. E.G.J. Zandbergen

Samenvatting

Tijdens een reanimatie ontstaat vaak hersenschade die kan leiden tot een postanoxisch coma. In 2011 is een nieuwe Nederlandse richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verschenen voor het voorspellen van de uitkomst van patiënten die na een behandeling met hypothermie in coma blijven. In dit artikel worden de verschillen tussen de oude richtlijn en de nieuwe richtlijn besproken en wordt een overzicht van de huidige stand van zaken gegeven.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2012;113:257-63)

Lees verder

CBO-richtlijn idiopathische perifere aangezichtsverlamming

TNN - jaargang 113, nummer 1, februari 2012

dr. H. Kuiper

Lees verder