Editor’s Pick van Anke Snijders: niet te missen literatuur voor uw praktijk

december 2023 Editor's pick Van de redactie

In dit onderdeel van de TNN-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op neurologie en/of neurochirurgie. Deze selectie is gemaakt door dr. Anke Snijders (neuroloog, Radboudumc, en lid van de hoofdredactieraad van TNN) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

SOLANEZUMAB VERTRAAGT COGNITIEVE ACHTERUITGANG BIJ ZIEKTE VAN ALZHEIMER NIET

De ziekte van Alzheimer (‘Alzheimer’s disease’, AD) is geassocieerd met de vorming van plaques in de hersenen die bestaan uit geaggregeerde amyloïd beta (Aβ)-eiwitten. In de A4-studie wordt onderzocht of het monoklonale antilichaam solanezumab, dat oplosbaar Aβ bindt, de cognitieve achteruitgang van patiënten met preklinische AD kan vertragen. Onlangs zijn de resultaten van de fase III-studie A4 gepubliceerd in New England Journal of Medicine. Lees meer

EPIDURALE RUGGENMERGSTIMULATIE VEELBELOVEND BIJ HERSTEL VAN BOVENSTE LEDEMATEN NA BEROERTE

Een herseninfarct kan leidden tot een verstoring van de signaaltransductie van de motorische cortex naar het ruggenmerg. Hierdoor kan de functie van de bovenste ledenmaten permanent aangetast worden. Recentelijk zijn de resultaten gepubliceerd van een pilotstudie naar de inzet van epidurale ruggenmergstimulatie voor functieherstel van de bovenste ledematen na een beroerte in vaktijdschrift Nature Medicine. Lees meer

OPPASSEN MET BEPAALDE ANTI-EPILEPTICA TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Het gebruik van anti-epileptica (‘antiseizure medication’, ASM) tijdens de zwangerschap lijkt geassocieerd te zijn met afwijkingen in de ontwikkeling van het brein van het kind. Het is tot dusver echter onduidelijk welke specifieke psychiatrische consequenties ASM-gebruik tijdens de zwangerschap heeft op het kind. De resultaten van een studie naar de associatie tussen prenatale ASM-blootstelling en psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongvolwassenen zijn recentelijk gepubliceerd in JAMA Neurology. Lees meer

FENFLURAMINE VERLAAGT MOGELIJK AANTAL AANVALLEN BIJ PATIËNTEN MET SYNDROOM VAN LENNOX-GASTAUT

Het syndroom van Lennox-Gastaut (LGS) is een vorm van epilepsie die zich vaak al manifesteert tijdens de jeugd. Het is een sterk invaliderende aandoening met een onbekende oorzaak, waartegen weinig werkzame behandelingen beschikbaar zijn. Een recent onderzoek uit Aurora (V.S.) dat gepubliceerd is in JAMA Neurology onderzocht de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van fenfluramine als behandeling voor aanvallen die met LGS geassocieerd worden. Lees meer

DIRECT TRANSPORT NAAR EEN ENDOVASCULAIR BEHANDELINGSCENTRUM IN PLAATS VAN BEROERTECENTRUM VERSLECHTERT UITKOMSTEN BIJ HERSENBLOEDING

Patiënten met een hersenbloeding kunnen volgens verschillende protocollen behandeld worden. Daarbij is meestal het doel om zo snel mogelijk een endovasculaire behandeling uit te voeren in een hiervoor specialistisch medisch centrum. Het is onduidelijk hoe de verschillende werkwijzen de behandelingsuitkomsten van patiënten met een hersenbloeding beïnvloeden. Onlangs verschenen de resultaten van de secundaire analyse van de RACECAT-studie in JAMA Neurology. In deze studie werd onderzocht welk protocol tot gunstigere behandelingsuitkomsten leidt na een hersenbloeding: direct transport naar een endovasculair behandelingscentrum of behandeling in een lokaal beroertecentrum. Lees meer