JOURNAL SCAN

Voorspellers van een slechte uitkomst bij volwassenen met een verdenking op een infectie van het centraal zenuwstelsel: een prospectieve cohortstudie

TNN - jaargang 125, nummer 3, mei 2024

dr. K.S. Adriani

Dit is een journalscan van het artikel “Predictors of unfavourable outcome in adults with suspected central nervous system infections: a prospective cohort study.” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(3):136–7)

Lees verder

Risicofactoren SUDEP verder ontrafeld

TNN - jaargang 125, nummer 2, maart 2024

dr. F.M.E. Cox , dr. R.D. Thijs

Dit is een journalscan van het artikel “Type, etiology, and duration of epilepsy as risk factors for SUDEP. Further analyses of a population-based case-control study.” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(2):90–1)

Lees verder

Botulinetoxine voor geïsoleerde of essentiële hoofdtremor

TNN - jaargang 125, nummer 1, februari 2024

dr. A.H. Snijders

Dit is een journalscan van het artikel “Trial of botulinum toxin for isolated or essential head tremor” met commentaar voor de Nederlandse klinische praktijk.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2024;125(1):48–9)

Lees verder

Multiple sclerose, ziektemodulerende therapie en infecties

TNN - jaargang 124, nummer 8, december 2023

dr. B.H.A. Wokke

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(8):369)

Lees verder

Het onderscheiden van ‘acute flaccid myelitis’ en myelitis transversa bij kinderen

TNN - jaargang 124, nummer 6, oktober 2023

dr. M. Engelen

Binnen de kinderneurologie komt het enkele keren per jaar voor dat een kind wordt opgenomen met subacute, (snel) progressieve zwakte van de ledematen waarbij een sterk vermoeden bestaat op een lokalisatie in het myelum. Na het uitsluiten van compressie van het myelum met MRI van de wervelkolom blijft er regelmatig een diagnostisch dilemma bestaan: is er sprake van (idiopathische) myelitis transversa (TM) of van acute slappe verlamming (‘acute flaccid myelitis’, AFM) veroorzaakt door een enterovirus (meestal serotype D68)? Aangezien de prognose verschilt (herstel is slechter bij AFM) en een specifieke diagnose meer duidelijkheid geeft over het te volgen beleid, is het voor de praktijk van belang om zo vroeg mogelijk in het beloop met enige zekerheid onderscheid te maken.

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(6):274)

Lees verder

Werkzaamheid van omaveloxolone bij ataxie van Friedreich: analyse van uitgestelde behandeling in de MOXIe-extensiestudie

TNN - jaargang 124, nummer 5, september 2023

dr. P. Lottefier aios neurologie, dr. B. De Wel aios neurologie

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(5):215–6)

Lees verder

Behandeling van dermatomyositis met intraveneuze immunoglobulines

TNN - jaargang 124, nummer 4, juni 2023

dr. H.S. Goedee

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2023;124(4):176–7)

Lees verder