Editor’s Pick van Jop Mostert: niet te missen literatuur voor uw praktijk

november 2022 Editor's pick Neuroloog

In dit onderdeel van de TNN-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op neurologie en/of neurochirurgie. Deze selectie is gemaakt door dr. Jop Mostert (neuroloog, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, en lid van de hoofdredactieraad van TNN) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

CONVENTIONELE MRI-CRITERIA HELPEN ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN PROGRESSIEVE ZIEKTE EN BEHANDELINGSGERELATEERDE EFFECTEN BIJ HOOGGRADIG GLIOOM

Radiologische achteruitgang na bestraling van een hooggradig (WHO graad 3-4) glioom (HGG) is mogelijk te wijten aan ziekteprogressie of aan behandelingsgerelateerde effecten (‘treatment-induced effects’, TIE). Het is van groot belang onderscheid tussen deze twee mogelijke oorzaken te maken, maar het is diagnostisch uitdagend. In deze studie is de diagnostische waarde van conventionele MRI-karakteristieken onderzocht bij het differentiëren tussen ziekteprogressie en TIE bij HGG. Lees meer

DE BOSTON-CRITERIA VERSIE 2.0: VERBETERDE DIAGNOSTIEK BIJ CEREBRALE AMYLOÏDE ANGIOPATHIE

Cerebrale amyloïde angiopathie (CAA) is een leeftijdsgerelateerde aandoening van de kleinere bloedvaten, die pathologisch gekarakteriseerd wordt door een progressieve afname van bèta-amyloïde in de wanden van bloedvaten in de hersenen. De Boston-criteria worden wereldwijd gebruikt bij diagnoses van CAA, maar zijn sinds 2010 niet meer vernieuwd en omvatten dus niet de sedertdien ontdekte MRI-markers. In een internationale studie is gepoogd om de Boston diagnostische criteria up-to-date te maken en te valideren voor het hele spectrum van klinische CAA-presentaties. Lees meer

DUUR VAN INTERVAL TUSSEN ISCHEMISCHE BEROERTE EN ELECTIEVE OPERATIE BEPAALT RISICO OP NIEUWE BEROERTE BIJ OUDEREN

Perioperatieve beroertes zijn een belangrijke oorzaak van sterfte en invaliditeit. Er is echter nog onvoldoende informatie bekend om te kunnen bepalen hoe lang electieve, niet-neurologische en niet-cardiologische operaties uitgesteld dienen te worden bij patiënten die een voorgeschiedenis met beroertes hebben. Een recente studie onderzocht of er een associatie is tussen de tijd tussen een ischemische beroerte en het plaatsvinden van een electieve, niet-neurologische of cardiologische operatie en het risico op een nieuwe beroerte na deze operatie bij oudere patiënten. Lees meer

ACUPUNCTUUR LIJKT EFFECTIEVE PROFYLAXE BIJ CHRONISCHE SPANNINGSHOOFDPIJN

De wetenschap is niet eenduidig over het effect van acupunctuur bij chronische spanningshoofdpijn (‘chronic tension-type headache’, CTTH). In een Chinees onderzoek van Hui Zheng en collega’s werd de effectiviteit van acupunctuur op CTTH onderzocht met een follow-upperiode van 32 weken. Acupunctuur is een medische ingreep waarbij naalden worden gebruikt om bepaalde punten op het lichaam, meestal acupunten genoemd, te stimuleren. Volgens de traditionele Chinese geneeskunde wekt stimulatie door acupunctuur ‘deqi’ op, een samenstelling van unieke gewaarwordingen. Lees meer

RIFUND-MS-STUDIE: RITUXIMAB SUPERIEUR AAN DIMETHYLFUMARAAT VOOR TERUGVALLEN BIJ RR MS

B-celdepleterende therapieën zijn effectief gebleken bij relapsing-remitting (RR) multiple sclerose (MS). Het gebruik van rituximab, een van de monoklonale antilichamen die leidt tot B-celdepletie, is echter nog niet goedgekeurd voor MS omdat er nog geen data van fase III-studies beschikbaar is. Uit een PubMed-search van begin 2022 werden slechts twee dubbelblinde, gerandomiseerde trials gevonden naar de toepassing van rituximab bij patiënten met RR MS. Lees meer