Jaargang 117, Nummer 3, September 2016

Inhoudsopgave

NEUROLOGIE

Langdurige bewustzijnsstoornissen: diagnose, prognose en behandeling

A. Rietveld, W.S. van Erp, P.E. Vos, B. Post, E.G.J. Zandbergen, J.C.M. Lavrijsen


PHARC: zeldzame oorzaak van Polyneuropathie met ataxie

M.C. Bek-Tol, M.W. Elting, H.W. Berendse


NEUROCHIRURGIE

Kinderepilepsiechirurgie in Nederland: patiëntkarakteristieken en chirurgische uitkomsten tussen 1990 en 2011

H.J. Lamberink, K. Boshuisen, P.C. van Rijen, P.H. Gosselaar, K.P.J. Braun, namens de Landelijke Werkgroep Epilepsie Chirurgie (LWEC)


FARMACOTHERAPIE

De behandeling van een exacerbatie van multiple sclerose met methylprednisolon: intraveneus of oraal?

J.P. Mostert, M.M.M. Geleedst-de Vooght, D.J. Heersema


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Het syndroom van Heerfordt: een bijzondere uitingsvorm van sarcoïdose

J.E. Buijs, G.D. Nossent, L. Smagge, G.J.R. Luijckx, B. Jacobs


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

E.A. van Nieuwenhuize, A. Dias, P.W. Wirtz