Jaargang 125, Nummer 4, Juni 2024

Inhoudsopgave

FARMACOTHERAPIE

Medicamenteuze behandeling van de neurogene blaas

J. Bosschieter, N.F. Kalkers, J.A. Nieuwenhuijzen


KWALITEIT VAN ZORG

(Nachtelijke) aanvalsdetectie bij epilepsie: mogelijkheden en beperkingen

R.J. Lamberts


Aanvalsdetectie bij epilepsie: de stand van zaken

A.T. Bosch, R.H.C. Lazeron, F.S. Leijten, R.D. Thijs


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

‘Travelling ticks’: verdere verspreiding van een zeldzaam virus in Nederland

M. de Jonge, F. Anema, M. Verseput, C.H. Geurts van Kessel, N.A.M.E. van der Beek, T.J. Lagrand


NEURO-IMAGING

Uw diagnose?

R. Croese, O. Kholmi, R. Nandoe Tewarie, Y. Resok, E. Peters, Y. van den Berg, M. Vos