Jaargang 122, Nummer 3, Mei 2021

Inhoudsopgave

NEUROLOGIE

Neurologische manifestaties van COVID-19

M.C. Brouwer


‘Lessons learned’: één jaar COVID-19 en multiple sclerose

E.M.P.E. Zeinstra


MS en COVID-19: een overzicht

F.C. Loonstra, E. Hoitsma, Z.L.E. van Kempen, J. Killestein, J.P. Mostert, MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie


Directe en indirecte effecten van de COVID-19-pandemie op de ziekte van Parkinson

R.C. Helmich, A. van der Heide, B.R. Bloem


COVID-19 en cerebrovasculaire aandoeningen

F.F. Muller, W.F. Westendorp, J. Coutinho, A. Wouters


NEUROLOGISCHE OBSERVATIE

Parainfectieuze myoclonieën bij een COVID-19-infectie

N.G.M. Oonk, A.E.J. Sijben, J.P.P. van Vugt, J.P.M. van der Vegt